8 okt. 2012

Missionera med hjälp av telefonen

Tidningen Dagen skriver den 4 oktober om The Jesus Film Projects nya app till smartphonen. Det är en app där man ska kunna se Jesusfilmer och kunna använda dessa när man är ute och missionerar och talar om Jesus.
Dagen: Lättare evangelisera med Jesus-app>>Du kan läsa mer om det på Jesusfilm.org

Det här är givetvis ett stort amerikanskt projekt, med allt vad det innebär. Jag tycker det är intressant att se hur organisationer använder sig av nya och gamla medier och uttryckssätt för att sprida ordet om Jesus Kristus till sina medmänniskor.

Även Svenska kyrkan vill använda sig mer av den nya teknologin. Det är samordnare Monika Eckerdal som till radio Kalmar säger att jourhavande präst också borde finnas på internet.
Dagen: Jourhavande präst behövs på nätet>>

Jag tycker det är alldeles självklart att kyrkan ska använda alla de olika medier som står till buds samt där människor befinner sig för att vara närvarande med samtal och information. Det ska gå att bli sedda var jag än befinner mig.

Från POSK vision och program:
Vi behöver ständigt utveckla nya vägar att möta unga människor. Det behövs vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan och i gemenskapen på internet.

Inga kommentarer: