3 okt. 2012

Betänkandena är klara

Nu finns betänkandena tillgänliga på kyrkomötets webbsida. Du hittar allt här.

Kyrkomötets webbsida: Betänkandena

Eller läs direkt här:

Betänkanden

Kyrkomötets första session 2012 resulterade i 48 betänkanden, fördelade på följande utskott:

Budgetutskottets betänkande B 2012:1-2
Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2012:1-5
Ekumenikutskottets betänkande Eu 2012:1-6
Gudstjänstutskottets betänkande G 2012:1-5
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2012:1-12
Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2012:1-3
Organisationsutskottets betänkande O 2012:1-6
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2012:1-9
Klicka på respektive länk för att läsa ett betänkande och de dokument som är relaterade till det.
Budgetutskottets betänkande B2012:01
Budgetutskottets betänkande B2012:02
Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE2012:01
Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE2012:02
Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE2012:03
Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE2012:04
Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE2012:05
Ekumenikutskottets betänkande Eu2012:01
Ekumenikutskottets betänkande Eu2012:02
Ekumenikutskottets betänkande Eu2012:03
Ekumenikutskottets betänkande Eu2012:04
Ekumenikutskottets betänkande Eu2012:05
Ekumenikutskottets betänkande Eu2012:06
Gudstjänstutskottets betänkande G2012:01
Gudstjänstutskottets betänkande G2012:02
Gudstjänstutskottets betänkande G2012:03
Gudstjänstutskottets betänkande G2012:04
Gudstjänstutskottets betänkande G2012:05
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl2012:01
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl2012:02
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl2012:03
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl2012:04
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl2012:05
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl2012:06
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl2012:07
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl2012:08
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl2012:09
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl2012:10
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl2012:11
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl2012:12
Kyrkorättsutskottets betänkande Kr2012:01
Kyrkorättsutskottets betänkande Kr2012:02
Kyrkorättsutskottets betänkande Kr2012:03
Organisationsutskottets betänkande O2012:01
Organisationsutskottets betänkande O2012:02
Organisationsutskottets betänkande O2012:03
Organisationsutskottets betänkande O2012:04
Organisationsutskottets betänkande O2012:05
Organisationsutskottets betänkande O2012:06
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU2012:01
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU2012:02
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU2012:03
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU2012:04
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU2012:05
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU2012:06
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU2012:07
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU2012:08
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU2012:09
Det betänkandet som berör strukturutredningen är Organisationsutskottets betänkande O2012:02 

Frimodig kyrka blogg: Kyrkomötets betänkande är färdiga>>

Inga kommentarer: