11 okt. 2012

Adventskalender öppnar kommunikationsåret


Svenska kyrkans intranät hittar jag följande information om Svenska kyrkans adventskalender och arbetet med insamling till Internationella arbetet. Nu är det tänkt att allt ska sammanlänkas och adventskalendern är starten på en kommunikationssatsning som pågår under hela kommande år.

I samband med kyrkovalet i september nästa år kommer kommunikationsavdelningen inte att satsa på att berätta om kyrkovalet utan istället (enligt denna artikel) göra en satsning om diakonin.

Årets Adventskalender öppnar luckan till kommunikationsåret

Foto: Alex Giacomini

Årets Adventskalender blir ett första steg för nationella nivåns satsning på kommunikationsåret som på allvar börjar 2013.
– Tanken är att kommunikation ska följa kyrkoåret. Kyrkoåret som är lika med människoåret. Kommunikationen ska ta upp det som berör människor mitt i livet, säger Marianne Ejdersten, chef för nationell kommunikation.

Adventskalendern är ett bildcollage med många motiv från ett typiskt igenkännbart Julsverige. Den sätter naturligtvis den heliga familjen i centrum, men berättelsen går från år 0 ända fram till våra dagar,  ja till ett lätt futuristiskt anstruket 2020-tal.  
   Kalendern, som har en klassisk respektive modern sida i stående A4-format, har också luckor på båda sidor. När t ex luckan med jultomten öppnas visas en ikon och en liten text om S:t Nikolaus, som säger att jultomten har sin grund i att S:t Nikolaus delade ut presenter till en skuldsatt mans tre döttrar och räddade dem från prostitution. Texterna har sekretariatet för teologi och ekumenik ansvarat för. 
   - Genom att det moderna speglas i det klassiska i kalendern kan vi se vad som är gemensamt. Förutom himlen, stjärnorna, månen är det kyrkan som är konstant, säger Maria Svensk. 
  I år har Adventskalendern producerats av Alex ô Martin och kyrkokansliets produktionsbyrå Ineko. Fotografen heter Alex Giacomini.  Men det är nationell kommunikation som har kläckt idén.  Upplagan är hela 120 000 exemplar! Tidigare har kalendern tagits fram av Svenska kyrkans internationella arbete. Den som tittar noga kan möjligen känna igen en och annan medarbetare från kyrkokansliet på bilderna…
  Julkorten från nationell nivå har också motiv från kalendern och har en klassiskt och en modern sida. De har en julhälsning på 7 olika språk, bl a de svenska minoritetsspråken.
  Adventskalender och julkort är gratis och kan beställas via informationsservice info@svenskakyrkan.se eller direkt via webbshoppen.
  Nästa år kommer Adventskalendern enbart att finnas på nätet i en digital form. Skälet till det är de höga kostnaderna för tryckning.

Fasta och kulturarv teman
- Det kommunikationsår som vi nu planerar kan komma att ha följande teman: julen, fastan, bönewebben (våren 2013), kulturarvet (sommar), diakoni (september) och barn och unga. Ett tema kan variera i längd, men kanske vara en månad. Svenska kyrkans kommunikationsdagar blir en naturlig arena för att forma en megaplan för de kommande kommunikationsåren, säger Maria Svensk.
   - Kommunikationen ska ha fokus på vår kärnverksamhet  och att vi ska vara stolta över det vi har i Svenska kyrkan, understryker Marianne Ejdersten
  Det här öppnar en mycket god möjlighet för församlingar och stift att haka på och fylla kommunikationsåret med lokalt innehåll, t ex inför kyrkovalet.
  - Kommunikationsåret kan man se som den strategiska delen i kyrkovalet 2013, som ligger före den taktiska om själva valet, funderar Maria Svensk.

Roland Asplund

Beställ material till julkampanjen

Första advent startar Svenska kyrkans internationella arbetes årliga julkampanj. Julkampanjens insamlingsmål för 2012-2013 är 36 miljoner kronor och 5000 nya givare!
  Temat i år och ytterligare två år framåt är barn i krig och konflikt, runt om i världen. Detta under rubriken ”GE ALLA BARN en framtid utan våld.”
  Nytt för i år är 8-sidig kampanjtidning som berättar mer om temat och projektländerna.
  - Tidningen och tändsticksasken tror jag kan fungera riktigt bra som synligt kampanjmaterial för besökarna i våra församlingar. Tändsticksasken bär kampanjen på ett bra sätt, inte minst för att den gärna ligger framme länge i människors hem, konstaterar Claes Anckarman, projektledare för julkampanjen.

intranätet finner du information och material att använda i kampanjen. Allt material beställs på webben, senast den 24 oktober. 
Ur POSKs vision och program:

Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete finansieras med insamlade medel, gåvor, anslag samt bidrag från till exempel Sida. POSK anser att de administrativa kostnaderna helt ska överföras till Svenska kyrkans nationella nivå, så att inga insamlade medel behöver användas till administrativa kostnader i Sverige. Arbetet med opinionsbildning är viktigt och bör fortsätta, liksom stödet att rekrytera och utbilda internationella ombud i församlingarna och stödet till vänförsamlingsprojekt. POSK anser att pastoraten bör anslå medel till internationell diakoni och mission. Det är angeläget att lära av och stödja internationella kontakter.

Inga kommentarer: