10 okt. 2012

Kyrkovalsinformation

Idag har jag, som POSKs kyrkovalsombud, varit på informationsmöte om kyrkovalet hos kyrkokansliet i Uppsala.

Vi fick veta allt som var nytt och allt som var som vanligt. Jag kommer att informera om detta när jag besöker er grupper, jag kommer att uppdatera vår webbsida och det står mer att läsa på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Vad är de stora förändringarna?

Ja, givetvis om strukturutredningen går igenom så kommer samfälligheterna att försvinna. De blir istället pastorat (eller egna församlingar) och det kommer bara att bli val till kyrkofullmäktige. (och inga val till församlingarna direkt - om de ingår i ett pastorat)
Men detta vet vi först efter kyrkomötets beslut i slutet på november.

Det kan också hända att era stiftsstyrelsen, efter kyrkomötets beslut, tar beslut om pastoratsregleringar som kan påverka era val, men det kommer ni att få besked om. Det är också stiftet som beslutar om hur valkretsarna ska se ut inför stiftsfullmäktigevalet (ska valkretsen vara hela stiftet eller valkrets t.ex. i kontrakten. Så kallad inskränkt valbarhet (du är bara valbar i det kontrakt där du bor). Detta beslutar alltså stiften. Det är också de som beslutar hur många ersättare som ska väljas.)

Jag kommer nu att ta kontakt med alla stiftsPOSK-styrelser för att få namn på dem som de vill ska utses till företrädare (som kan skriva på blanketter till stiftskansliet) i sina stift.

Det viktigaste att komma ihåg är att alla kandidatlistor ska vara underskrivna och inlämnade till respektive stiftskansli senast den 15 april 2013! (alla blanketter utom till den lokala nivån finns på kyrkovalets webbsida)

Redan nu kan du hitta hur många röstberättigade det finns på alla nivåer - den informationen finns på kyrkovalets webbsida:

 
Där kan du exakt se hur många som får lov att rösta i din församling, i ditt kontrakt eller i ditt stift.
 
På kyrkovalets webbsida finns också signalelementet att ladda ner, där finns alla information som går ut till alla valnämnder och den uppdateras så fort det kommer några nyheter.

Inga kommentarer: