11 okt. 2012

(S) säger: Gå med ett politiskt parti för att få din röst hörd i kyrkan - rådet till ungdomar

http://ettenatfolk.files.wordpress.com/2012/10/levi.jpgJag läser Svenska Kyrkans Ungas blogg "Ett enat folk" som är deras projektblogg i ett stort demokratiprojekt.
Ett enat folk>>

Nu hade man intervjuat Levi Bergström (S) som bland annat sitter i kyrkostyrelsen.
http://ettenatfolk.wordpress.com/2012/10/10/levis-tankar/

Svenska Kyrkans Unga frågar Levi:
Är det lätt att förmedla sin åsikt om man är barn i Svenska kyrkan? Hur bör man gå tillväga?  
Det finns olika uppfattning, både bland unga och äldre, att “politik” inte hör hemma i kyrkan. Varje beslut som fattas är politiska på något sätt, dock behöver dom inte vara partipolitiska. Det är ytterst sällan som ett beslut på olika nivåer följer en partipolitisk linje och eftersom varje människa har en partipolitisk uppfattning borde fler ungdomar engagera sig i ett politiskt parti. Då skulle ungdomar få ett större inflytande än vad de har nu.

När jag går och röstar i kyrkovalet vill jag veta vad nomineringsgruppen står för. Jag vill veta vilken värdegrund som kandidaterna delar. Då är det mycket svårt när t ex POSK på sin lista har Andersson som sitter för moderaterna i kommunfullmäktige, Pettersson för centerpartiet och Lundström för vänsterpartiet. Det är självklart att deras samhällsuppfattningar även gör sig gällande i kyrkoråd eller i andra kyrkliga sammanhang.

Mitt råd för att få ett större inflytande är att engagera sig i ett polititiskt parti.
Jag tror jag dånar! För att få inflytande i Svenska kyrkan så vill Levi att man ska engagera sig i ett politiskt parti! Varför då?

Det mest naturliga vore väl att engagera sig i Svenska kyrkan! Att vara aktiv i en församling. Gå i gudstjänsterna. Vara med i kören. Starta en ungdomsgrupp. Ställa upp som förtroendevald. Ta aktivt del av kyrkans verksamhet. Men gå med i ett politiskt parti för att få sin åsikt hörd i Svenska kyrkan. Nej, Levi… här är du ute och cyklar.

Och att sedan påstå att man inte vet vilken värdegrund POSK har ,är också övermaga att påstå. Vi har ett gediget Visions och handlingsprogram där vi tydligt talar om vad vi vill med Svenska kyrkan.

På lokal nivå talar de lokala grupperna om vilka frågor man vill driva i sin församling. Då är det fullständigt ovidkommande vilket politiskt parti den personen är engagerad i i de allmänna valet. Så länge personen har ett förtroende i församlingen och av den lokala POSK-gruppen kan alla vara med.

Levi - du är välkommen att läsa på lite bättre. Jag beklagar att du tror att din enda väg in i kyrkan och dess demokrati är genom ett politiskt parti. Jag hoppas du ser att det finns betydligt bättre och andra vägar för dig och för ungdomarna att engagera sig.

Foto: IKON

Från POSKs vision och program:
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti. POSK är den klart största grupp som förser kyrkan med beslutsfattare och samtidigt står helt självständig från de politiska partiorganisationerna. POSK bidrar på alla nivåer aktivt till utvecklingen av Svenska kyrkan.
(…)
Rekryteringsbasen för POSK är gudstjänst- och församlingsgemenskaperna kring våra kyrkor. Kyrkan består av alla sina medlemmar, inte bara de som på olika sätt har ett samhällspolitiskt engagemang. Det är gemenskapen och det lokala förtroendet i församlingen som avgör vilka som företräder POSK.

POSK strävar efter att våra representanter ska vara kunniga och kompetenta. De har ambitionen att leda utvecklingen av Svenska kyrkan, drivs av sitt engagemang för kyrkan och har förmåga att stimulera andra att stiga fram och ta ansvar. POSK driver fram förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll, och göra kyrkan synlig i samhället. POSK är med och bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs.

Inga kommentarer: