11 sep. 2012

Panel om religion och skola och möten

Tankesmedja Areopagen i Göteborg kommer under hösten att medverka i två olika panelssamtal. Läs också här>>
Det ena samtalet är redan ikväll, på Interreligiösa centret i Göteborg.

Bör religion barnförbjudas?
Tisdagen den 11 september, 18-20.30 är det panelsamtal på Interreligiösa centret i Göteborg. Rubriken är ”Bör religion barnförbjudas?”. I programmet skriver man:
Kan vi låta våra barn besöka andra religioners helgedomar? Är det lämpligt att våra barn deltar i skolundervisning om andra religioner? Vad säger våra heliga skrifter, och hur tolkas de i dagens moderna samhälle när det gäller umgänge över religionsgränserna? Skall vi låta barnen växa upp utan religion tills de blir myndiga?
I panelen sitter Rabbi Peter Borenstein, Karolina Mikhail (Koptiska ortodoxa kyrkan), Imam Rashid Mohammed (Göteborgs moské), Julia Carlberg (Hare krishna). Och moderator är Sara Blom från Tankesmedjan Areopagen.
Interreligiösa centret ligger på Södra Kyrkogatan 25 i centrala Göteborg.


Gud, vetenskapen och skolan
Den 12 november 18.00 är det panelsamtal på Folkuniversitetet i Göteborg:
Har skolan ansvar för att förmedla en viss syn på relationen mellan religion och vetenskap? Vilken bör den synen i så fall vara? Är det önskvärt att nå konsensus om hur denna relation bör uppfattas?
Det pågår en angelägen debatt om relationen mellan religion och vetenskap såväl inom landet som internationellt och då inte minst utifrån skolans roll i sammanhanget. I den nya läroplanen för gymnasieskolan, GY11, har en analys av denna relation skrivits in som ett obligatoriskt innehåll i kursen Religionskunskap 1, vilken alla elever läser. Vilka utmaningar och möjligheter medför detta?
I panelen medverkar:  Fredrik Sjögren, fil dr i statsvetenskap vid Högskolan Väst, Jonna Bornemark, fil dr i filosofi vid Södertörns högskola och Sara Blom från Tankesmedjan Areopagen.
Kvällen är gratis, men man bör anmäla sig. Det gör du här.

Inga kommentarer: