25 sep. 2012

Kyrkomötets första dag

Nu är kyrkomötet högtidligt invigt. Kungen och Drottningen var där. Alla föregående ordförande. Massa andra potentater.

En fin gudstjänst firades i Uppsala domkyrka och den leddes av biskop Martin Modéus, Linköpings stift. Du kan se hans predikan här:

Nu har alla utskotten börjat jobba med sina motioner de har fått tilldelade. Sakfrågorna stöts och blöts, erfarenheter delas och oftast så slutar det med att motionen avslås. Men det har oftast att göra med att att-satsen är skriven på ett vis som inte går att bifalla. Eller så är det något som redan görs. Eller så är det inte nationell nivås fråga.

Strukturutredningen är givetvis en stor fråga. Huvudfrågan ligger hos organisationsutskottet, men det kan hända att fler utskott får komma med yttrande om frågan. Det får vi se imorgon.

Nu ska jag läsa på handlingarna och fräscha upp vad frågorna handlar om.

På twitter kan du följa med vad som händer under #kyrkomote #kyrkomötet #kyrkomotet eller på kyrkomötets facebook-grupp.
https://www.facebook.com/groups/239957022707/?ref=ts

Där läggs det upp länkar till olika filmer och skrivelser.

Inga kommentarer: