26 sep. 2012

Kyrkomötets andra dag

Så är strax kyrkomötets andra dag till ända.

Dagen har ägnats åt att gå igenom betänkandena, diskutera fram och tillbaka. Ta in experter, fråga ut dem och sedan diskutera igen.

I mitt utskott, Kyrkolivsutskottet, har vi nu gått igenom alla tolv betänkandena som vi hade på vårt bord. Vi har också haft föredragningar om konfirmandfrågor samt om utbildningsfrågor.

Jag tycker att det har varit givande diskussioner. Jag hoppas att de andra i mitt utskott också tycker det. Och även om vi inte bifaller en motions att-sats så betyder det inte att vi inte tycker motionen kan ha en viktigt poäng. Det blir ofta mycket positiva skrivningar, trots avslag.

I morgon kommer alla betänkandena tillbaka, med den text sekreterarna har skrivit, utefter våra diskussioner. Förhoppningsvis har sekreterarna lyckats fånga vår diskussion.

På kvällen har alla stift varit med sina biskopar på middag. Vi sitter ju invalda i kyrkomötet för vårt stift och det är viktigt att få träffas i den konstellationen. Göteborgs stift var på Villa Anna och åt en mycket god trerätters middag tillsammans med biskop Per.

Vad jag har hört så håller organisationsutskottet på att diskutera strukturutredningen och kyrkostyrelsens förslag, fram och tillbaka. De har ju fått den tunga frågan på årets kyrkomöte. Nästa vecka ligger troligen alla betänkandena tillgängliga på kyrkomötets webbsida, och du kan se vad utskottet har lagt för förslag.

Några till som skriver om kyrkomötet:

Inga kommentarer: