28 sep. 2012

Kyrkomötets förslag när det gäller strukturfrågor

Från Kyrkomötets MyNewsDesk>> hämtar jag följande pressmeddelande:

Kyrkomötet tillbaka i november för ett stort beslut i strukturfrågan

SVENSKA KYRKAN - 2012-09-28 16:32

Kyrkomötet tillbaka i november för ett stort beslut i strukturfrågan


Foto: AlexMartin/IKON

Kyrkomötet samlar 251 folkvalda ledamöter som väljs i kyrkovalet.

Kyrkomötets första session i Uppsala avslutades i dag och kyrkomötet återsamlas till beslutssessionen måndagen den 19 november 2012.  Under den gångna veckan har kyrkomötet ägnat sig åt utskottsarbete – däribland behandlat skrivelsen om kyrkans framtida struktur och organisation.

Organisationsutskottet ställer sig bakom kyrkostyrelsens skrivelse Strukturfrågor. För Göteborgs kyrkliga samfällighet föreslås en övergångstid på fyra istället för två år.
- Svenska kyrkans församlingar får genom förslaget ökade möjligheter att ägna sig åt sin grundläggande uppgift: gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission, säger Torgny Larsson, ordförande i organisationsutskottet.

Utskottsbetänkandena med beslutförslag till kyrkomötet blir offentliga senast fredagen den 5 oktober 2012 och finns att läsa på http://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/. Kyrkomötets andra session i november pågår i tre dagar till och med onsdagen den 21 november.

Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, består av 251 ledamöter från hela landet. Kyrkomötet sammanträder under två sessioner varje höst i Uppsala.

Kyrkans Tidning: Grönt ljus för nya strukturer i pastoraten>> 
Dagen: Demokratifrågan delar Svenska kyrkan>>

3 kommentarer:

Anonym sa...

Trots alla fina ord så har ännu ingen förklarat vad man ska göra som församling i framtiden om man känner sig överkörd av pastoratet. Allt verkar bygga på tanken att konflikter inte kommer att uppstå...

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Anonym
Jag tänker att det är viktigt vilka människor som då väljs in på de ställen där det blir större pastorat med flera församlingar.

Detta blir viktigt för nomineringsgrupperna att tala om - vilken församlingssyn man har, hur man tänker sig att hantera församlingarna och den dialog och samspel som måste finnas.

Vi i POSK kommer att ta fram tydliga skrivningar på hur vi tänker oss att agera där vi hamnar som förtroendevalda i alla fall.

Anonym sa...

Det är fint att ni i POSK vill vara tydliga på förhand, men om inte regelverket är bra? Det är inte säkert att det blir fair play i en fotbollsmatch även om lagen på förhand lovar att spela juste. Därför finns det regler...