25 sep. 2012

Bygga kyrka

För den som vill åka på kurs och lära sig Bygga kyrka finns det ett gyllene tillfälle den 9-11 november på Åkersbergs stiftsgård i Höör, Lunds stift.
Att bygga kyrka>>
Hela programmet>>

Att bygga kyrka


Välkommen till en konferens som vill ge inspiration till förändring i Svenska kyrkan.
Vi delar frågor med varandra: Hur bygger vi livskraftiga och välkomnande gudstjänstfirande gemenskaper? Hur uppmuntrar vi varandra att berätta en ny, hoppfull berättelse om kyrkans framtid? Hur inspirerar vi till delaktighet i församlingslivet? Hur utvecklar vi församlingsliv med gudstjänst och bön i centrum? Hur förändrar vi så att människor snarare än organisation kommer i fokus?

Vi hämtar ny kunskap ur goda exempel, utbyter erfarenheter av både glädje och smärta i församlingsarbetet och ber tillsammans inför framtiden.
Konferensen är uppbyggd kring fem nyckelord: framtid, identitet, gemenskap, bygge och uppgift. Alla som känner engagemang för konferensens syfte och frågeställningar är varmt välkomna att delta.
Väl mött!
Tid: 9-11 november 2012
Plats: Åkersbergs stiftsgård, Höör

Har du frågor, kontakta Sofie Bonnevier, sofie.bonnevier@sensus.se, 0704-62 80 25

Medverkande är bland annat Fredrik Modeus, biskop Antje Jackelén och biskop Jan-Olof Johansson, Annika Spalde, Leif Norrgård med flera

Sista anmälan 28 september

Inga kommentarer: