24 sep. 2012

Musiken förtydligar evangeliet om Jesus Kristus

Musiken i kyrkan är ett redskap för att utforska, förmedla och fördjupa tron. Detta ska ske med hjälp av en musikalisk bredd. Musiken är en viktig del i vårt gudstjänstliv och tillför en dimension som förstärker och förtydligar evangeliet om Jesus Kristus.

Sveriges Kyrkosångsförbund är Sveriges i särklass största körorganisation och körsång är en av Svenska kyrkans största ungdomsverksamheter. Svenska kyrkan är en betydande aktör i det offentliga kultur- och musiklivet i landet. POSK vill med kraft verka för att stärka musiken i församlingarna.
 Så står det i POSKs vision och program.

Ikväll fick jag tillfälle att gå på en fantastisk körkonsert med Uppsala Akademiska Kammarkör. Och på Världens fest i Malmö var jag på på en gospelkonsert. Två olika uttryckssätt - men båda lovsjunger Gud. Två sätt att förtydliga evangeliet om Jesus Kristus. Något som vi ska vara mycket stolta och glada över. Och vi i POSK vill fortsätta verka för att stärka musiken i församlingarna.


 

Uppsala akademiska kammarkör uruppför Landskap med solar med text av Tomas Tranströmer och musik av Jan Sandström

Inga kommentarer: