2 aug. 2012

Nomineringsgrupper är inte välkomna

Nomineringsgrupper inte välkomna

I Växjö, på Världens fest 2010, hyrde Posk Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, en plats bland utställarna. Vi hade ett bord, fanns till hands och delade ut material till dem som var intresserade av oss och hur vi ställer oss i frågor som rör Svenska kyrkans internationella arbete.
Inför Världens fest i Malmö 2012 ansökte vi återigen om att få hyra ett bord bland utställarna. Men fick meddelandet att några nomineringsgrupper inte tillåts ställa ut. Ingen förklaring gavs.

Vi har sedan, efter förfrågan, fått reda på att man eventuellt planerar att göra ett demokratiskt torg och inbjuda alla nomineringsgrupper. Men detta först vid Världens fest i Karlstad 2014. Ett år efter kyrkovalet.

Detta betyder att nomineringsgrupper som vill vara med och träffa förtroendevalda och ombud och andra intresserade inte får möjlighet att göra detta, på ett av Svenska kyrkan officiella arrangemang.

Hur tänker Svenska kyrkan att nomineringsgrupperna ska få möjlighet att berätta hur de tänker om internationella frågor – eller andra frågor som rör Svenska kyrkan? Vilka arenor ska nomineringsgrupperna använda – om de inte får vara med på Svenska kyrkans egna arrangemang? Hur ska vi möta alla de intresserade som kanske vill ställa upp och ta ansvar i Svenska kyrkans demokratiska organisation?

Med ett år kvar till kyrkovalet så vore det väl högintressant att de nomineringsgrupper som är intresserade av internationella frågor får en möjlighet att tala om hur man kommer att driva de frågor som är aktuella för ombud, förtroendevalda och den verksamhet som Svenska kyrkan driver i de internationella frågorna?

Frågan som vi ställer oss är vilka arenor nomineringsgrupperna ska få möjlighet att vara på om vi inte kan få finnas med på Svenska kyrkans officiella arrangemang? Var ska vi driva våra frågor? Var ska de som röstar på oss få en möjlighet att ställa oss till svars och veta vad vi tycker?

Carina Etander Rimborg
Posk, informatör och kyrkomötesledamot.

1 kommentar:

Karin sa...

Håller helt med dig!