13 aug. 2012

400 dagar

För två dagar sedan var det 400 dagar kvar till kyrkovalet 2013. Nu är det 398 dagar…

Ett år och en månad. Men redan om 8 månader (15 april 2013) ska alla listor vara helt klara och ligga i prydliga högar hos alla stiftskansli (eller hur de nu förvarar alla dessa papper).

Så vi har denna höst på oss att prata med alla kloka och duktiga människor i våra församlingar. Berätta om vårt program, förklara och inspirera till att fler är med och tar ansvar (för det finns många - är jag alldeles övertygad om!) som vill vara med och ta ansvar i sin församling. Det finns små och stora uppdrag - våga fråga!!!

Det kan på sina håll bli lite svårare att förklara varför man först ska välja ett kyrkofullmäktige som i sin tur ska utse kyrkoråd (och eventuella församlingsråd). Men det kan vi klara.

Det kommer alltså att bli en spännande höst. Jag har redan flera besök inbokade och jag kommer gärna ut och besöker fler grupper.

I dag är första dagen efter semestern och jag håller på att förbereda inför styrelsens möte till helgen. Rivstart alltså.

Från POSKs vision och program>>
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska
•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Inga kommentarer: