30 juli 2012

Måttligt med motioner mottagna

Tidsfristen för att motionera till årets kyrkomöte gick ut den 25 juli och på Svenska kyrkans webbplats kan man se våra representanters förslag om vad de vill göra med vår kyrka.

Sammanlagt har det kommit in 62 motioner, vilket är ovanligt få, enligt en sammanställning gjord av tidningen Dagen.Kyrkokansliet har sorterat dem stiftsvis, men det är varken särskilt konstigt eller intressant att Stockholm och Göteborg står bakom betydligt fler motioner än Visby, Strängnäs och Härnösand.

Synen på kyrkomötet som en samling av stiftsrepresentanter ligger ganska långt från hur det egentligen förhåller sig, när alla stora nomineringsgrupper har riksorganisationer som arbetar nationellt, men två motioner är ändå skrivna stiftsvis.

Alla ledamöter från Västerås stift utom en, samt biskopen, har samlat sig kring en motion om ett programarbete för kyrkliga handlingar (2012:13). Från Göteborgs stift kommer en motion undertecknad av elva (av trettio) ledamöter från sju nomineringsgrupper samt biskopen som förespråkar ett samverkansorgan med rätt att debitera begravningsavgift (2012:34). Att inte fler har skrivit under kan bero på att den kom till sent, och att motivtexten förutsätter att man instämmer i att Svenska kyrkan bör behålla huvudmannaskapet för begravningsverksamheten.

I övrigt är det bara två motioner som är underskrivna av ledamöter från mer än en nomineringsgrupp. Det finns ett förslag om kyrkotillhörighet för medlem av utlandsförsamling (2012:35) som kommer från några av ledamöterna i Rådet för Svenska kyrkan i utlandet samt ett om att stödja flykting- och asylgrupper (2012:12) som är underskrivet av tre miljöpartister och en vänsterpartist.

Om man räknar ut hur många motioner som en eller flera representanter för en viss nomineringsgrupp står bakom så vinner Frimodig kyrka både när det gäller sammanlagt antal motioner (14) och antal motioner per mandat i kyrkomötet (1,08).

Centerpartiet kommer tvåa när det gäller antalet motioner och Kristdemokraterna trea, men om man räknar motioner per mandat hamnar i stället Öppen kyrka och Miljöpartisterna tvåa och trea. Sverigedemokraterna har inte brytt sig om att motionera alls i år. Behovet av att skriva motioner för att få genomslag för sina idéer är naturligtvis större för de små partierna, och från POSKare kommer bara sju motioner.

Viktigast är förstås vad motionerna handlar om. Det är inte så lätt att kategorisera dem entydigt, men den största gruppen består av 19 stycken som har någon form av anknytning till kyrkans grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Det handlar till exempel om att utöka antalet psalmer i psalmboken (2012:04), en motion från Frimodig kyrka om pastorala strukturer (2012:45), flera motioner om konfirmandarbete (2012:01, 17, 18 och 62), en om social ekonomi (2012:54) och två stycken om mission i Sverige (2012:22 och 23).

Tio motioner handlar om kyrkans personal, oftast dess präster och diakoner. Några folkpartister vill att kyrkliga utbildningar inte bara ska finnas i Mälardalen (2012:37), och det kan det nog finnas fler som instämmer i. Olle Burell, gruppledare för socialdemokraterna, gillar inte att några församlingar har ställt sig utanför Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (2012:48).

Nio motioner hänger ihop med strukturutredningen. Frimodig kyrka vill ha direktval till församlingsnivån även i fortsättningen (2012:16), precis som Öppen kyrka (2012:52), och så tycker POSK också att det bör vara. Det behövs några till för att kyrkostyrelsens förslag om att församlingsråd ska utses av pastoratens kyrkofullmäktige ska falla, men låt oss hoppas på att det går att ändra på det.

Fem motioner handlar om att införa partiella samfälligheter eller liknande lösningar för att hantera åtminstone begravningsverksamheten i framtiden när de stora samfälligheterna försvinner (2012:21, 34, 36, 41 och 56).Andra ämnen som berörs är utrikesfrågor, ekonomi och miljövård. Öppen kyrka vill förenkla biskopsvalen (2012:39).

Enstaka motioner handlar till exempel om lärofrågor (2012:14 och 43), att avskaffa domkapitlen (2012:26), att avskaffa lagen om Svenska kyrkan (2012:29), och att byta ut ordet nomineringsgrupp mot partigrupp (2012:50).

 Det vanliga är att motioner till kyrkomötet avslås. Det ska bli intressant att se hur det går i år. Några av de som har kommit in är värda ett bättre öde.

Mats Rimborg
POSKs riksstyrelse


Ämne Antal
Grundläggande 19
Personalfrågor 10
Strukturfrågor 9
Utrikesfrågor 7
Ekonomi 6
Övrigt 5
Miljövård 4
Lärofrågor 2
  62
Nomineringsgrupp Mandat Förstanamn Medmotionär Summa Kvot
(FK) 13 13 1 14 1,08
(ÖKA) 8 7 1 8 1,00
(MPSK) 8 5 1 6 0,75
(ViSK) 3 1 1 2 0,67
(KR) 18 8 2 10 0,56
(C) 34 10 3 13 0,38
(FiSK) 13 2 2 4 0,31
(POSK) 33 6 1 7 0,21
(M) 41 5 2 7 0,17
(S) 71 5 1 6 0,08
(SD) 7     0 0,00
(KSV) 1     0 0,00
(SPI) 1     0 0,00
  251 62 15 77 0,31

Kyrkans Tidning: Sista dagen för kyrkomötesmotioner>>
Frimodig kyrka bloggar: Motionera mera…>>
BloggarDag: ÖKA-d muntration>>
Håkan Sunnliden blogg: Sju motioner till årets kyrkomöte>> 
Karin Långström Vinge: Nu ska det barnkonsekvensanalyseras>> 
Uppdaterad 2012 08 01
Kyrkans Tidning: http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/arets-motioner-till-kyrkomotet

Uppdaterad 2012 08 02
BloggarDag: Motion>>
Karin Långström Vinge: Motion till kyrkomötet 2012>>

Uppdaterad 2012 08 08
Dagen: Få motioner till kyrkomötet>>
Kristen Opinion: Motionstider>>

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hejdlöst komiskt att ÖKA vill byta ut ordet nomineringsgrupp mot parti och motiveringen till det är ännu mer skrattretande! Jag som trodde att ÖKA var ett obundet alternativ!!!

Anonym sa...

Förresten, varför skriver du inget om Ingvarssons nästan lika komiska motion om att göra om kyrkoåret efter veckonumren. Det hade också varit roligt att läsa!

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Anonym!
Nje... Alla motioner måste kanske inte nämnas.
/Carina