9 juli 2012

Nästan som ett svar…

Nästan som ett svar på mina egna frågor i förra blogginlägget "Vem är kyrkan till för?" får jag idag en länk från USA. Det är Churchrelevanse.com som svarar på frågan om varför människor väljer att komma till kyrkan.

(Min översättning med hjälp av Google translate)
FRÅGA: Har du någon statistik som visar de bästa 5 skälen till varför människor väljer att stanna eller ha kontakt med en kyrka?- Debbie; Kalifornien
SVAR: Nedan visas höjdpunkter från 4 studier som publicerades under de senaste 5 åren. Anledningen till att människor går till kyrkan (Forskning utförd av Gallup)

    
23% - för andlig tillväxt och vägledning
    
20% - håller mig fast i övertygelsen/vägledd
    
15% - det är min tro
    
15% - att dyrka Gud
    
13% - gemenskap med andra medlemmar (församlingen)
    
12% - tror på Gud / religion
    
12% - uppväxt på detta sätt (tradition)
Top 13 orsaker att "okyrkliga" människor väljer en kyrka (Forskning utförd av Thom Ranier)

    
90% - Pastorn / predikan
    
88% - Läran/trossatserna
    
49% - Gemenskapen i församlingen
    
42% - Övriga frågor
    
41% - Någon från kyrka har vittnat för mig
    
38% - Familjemedlem
    
37% - Känner Guds närvaro / atmosfären i kyrkan
    
25% - Förhållandet, annat än familjemedlem
    
25% - Söndagsskolan
    
25% - Barn / Ungdomsundervisningen
    
12% - Övriga grupper / verksamheter
    
11% - Lovsångsstil / Musik
    
7% - Läge

Top 6 saker som håller den tidigare "okyrkliga" aktiv i kyrkan
(Forskning utförd av Thom Ranier)

    
62% - Delaktighet i gudstjänsten
    
55% - Söndagsskolan
    
54% - Lydnad till Gud
    
49% - Gemenskapen i församlingen
    
38% - Pastorn / predikan
    
14% - gudstjänsterna

Topp 4 Anledningar som ges av ungdomar som väljer att fortsätta sina kyrkobesök
(Forskning utförd av Lifeway Reasearch)

    
65% - säga kyrkan är en viktig del av deras relation med Gud
    
58% - säger att de vill att kyrkan ska vägleda deras beslut i vardagen
    
50% - säger att de känner att kyrkan hjälper dem att bli en bättre människa
    
42% - delar kyrkans övertygelse och arbetet i kyrkan
Statistiken talar för sig själv. Sammantaget; läran, prästen och hans förkunnelse, samt vänlighet och gemenskapen i församlingen är de mest inflytelserika kvaliteter.För diskussion: Subjektivt sett vad tycker du är de främsta anledningarna till varför människor stannar eller har kontakt med en kyrka?
Ja, vad säger ni? Om vi jämför med SOM-institutets siffror bland Sveriges befolkning. 

Vad är viktigast? Hur ska Svenska kyrkan satsa? 

Att gudstjänsten faktiskt spelar stor roll är viktigt att tänka på. Särskilt nu när vi jobbar med den nya handboken. Att förkunnaren i församlingen är viktig, undervisningen, läran… Allt det där är grundstenarna i vår kyrka. Som all vår verksamhet, vårt sociala engagemang och allt annat bygger på.

Så att vi har en bra handbok, att vi har bra utbildning av våra präster och att vi har god fortbildning grunden för att vi kommer att ha en bra och relevant Svenska kyrka, som människor känner en samhörighet och en glädje att tillhöra.


Ur POSKs vision och program:
En kyrka som inte kräver personlig bekännelse av sina medlemmar behöver, för att behålla sin identitet, ha medarbetare som är förpliktigade till kyrkans lära genom vigning till biskop, präst eller diakon. Vigningstjänsten är ett uttryck för viljan till livslångt uppdrag i kyrkan under självständigt läroansvar.

Svenska kyrkan har uppdraget att ge tron vidare i varje tid. POSK anser att det är nödvändigt med en genomarbetad missionsstrategi som är välkomnande och sändande, där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan ska församlingen kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande vuxenundervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans tro och gemenskap.

Inga kommentarer: