13 juli 2012

Behoven ser mycket olika ut

I våra församlingar i Svenska kyrkan ser behoven och verksamheterna mycket olika ut. Och det är precis så det ska vara - vi befinner oss i olika sammanhang och i olika kontexter.

Det går inte att lägga en mall över alla församlingarna och säga att vi ska bedriva exakt samma verksamhet. Vi ska ägna oss åt de grundläggande uppgifterna; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Men hur den verksamheten ser ut är olika. Och tur är det.

I Bergsjöns församling i Göteborg jobbar man särskilt mycket med flyktingar. Diakon Eva Clarängen berättade om detta på OAS-mötet som just nu pågår i Kungsbacka. Tidningen Dagen skriver om det.
Dagen: Älskling och tack - två ord som räcker för att göra sig förstådd>>
- Kyrkoherden bestämde att kyrkan skulle vara öppen så dörrarna låstes upp och alla värdesaker försvann, men vi köpte billiga grejer i stället och letade volontärer som kunde sitta där med en kaffevagn. Massor av människor har suttit där med vagnen sedan dess.
Det finns nu ett kafé i kyrkan, liksom en second hand-butik. Ibland kommer läkare, tandläkare, frisörer eller jurister för att hjälpa papperslösa.
Och människor som går förbi kyrkan har börjat göra korstecken.
-I vårt sekulariserade land. Jag tycker det är helt fantastiskt!
Bergsjöns församling är en av de församlingar i Göteborg som har låg kyrkotillhörighet. Men eftersom församlingen ingår i samfälligheten så fördelas pengarna inom de 30 församlingarna så att Bergsjön kan bedriva sin viktiga verksamhet.

Det finns givetvis ett mycket större behov av mer pengar - men genom solidariteten inom församlingarna finns det i alla fall en grundplåt för församlingens verksamhet.

Solidariteten är något som kan förändras om stiftet beslutar sig för att dela upp församlingarna i flera pastorat med egna ekonomier. 

Ur POSKs vision och program:
I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig, och innebär att stå på de utsattas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle. Nöden är skiftande och behoven är stora, och ska inte och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra. POSK anser att det bör finnas minst en diakon i varje pastorat.

Läs stiftets tidning Korsväg om verksamheten i Bergsjöns församling
Korsväg (börja på sidan 6)>>

Inga kommentarer: