8 juni 2012

Hur berättar vi om demokratin?

Jag funderade på vad jag ska skriva om idag.

Det finns massor av ämnen att diskutera. Skolavslutningar, nationaldagsböner, Jesusmanifestationer, vad kyrkans folk gör eller inte gör, kyrkohandboksförslaget…

Men i dag känner jag inte att jag vill ta upp någon av dessa trådar.

Vi har idag 464 dagar kvar till kyrkovalet. Ett kyrkoval som för flera förtroendemannaorgan ännu är ganska oklart. Till vilken nivå är det vi ska välja? Och framförallt - hur ska vi förklara för väljarkåren vad det är de väljer till?

För oss i nomineringsgrupperna är detta en mycket levande fråga. Och borde vara så även i församlingarna där det kan bli förändring. För jag tror inte detta är något som vi kan börja tala om tre veckor innan valet - vi måste prata med församlingarna om detta nu!

Så fort förslaget kommer från kyrkostyrelsen och kyrkomötesledamöterna har fått ut sina handlingar - så måste det informeras och diskuteras lokalt! Kanske kan det startas en diskussionsgrupp på facebook, så som det gjorts med kyrkhandboksförslaget (det är en mycket spännande och dynamisk grupp som ger stort hopp för Svenska kyrkan, vill jag bara tillägga!)

Vi har alla ett ansvar för att detta ska bli så bra som det bara kan för Svenska kyrkan. 

POSKs vision:
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska
•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro


Inga kommentarer: