6 juni 2012

Bön på 134 platser under nationaldagen

På nationaldagen kommer det på flera olika platser i Sverige att genomföras särskilda bönesamlingar.

Så här skriver de på sin webbsida:


Visionen bakom Sverigebönen har fötts utifrån en gemensam längtan hos en bred grupp kristna bedjare och ledare i Sverige, att den 6 juni varje år, som sedan 2005 är en allmän helgdag, också skall bli en bönedag för vårt land. Initiativet har vunnit gehör i landet och har vuxit från två orter (2005) till 53 (2009).

Vi tror på kraften i gemensam bön och de löften som finns i Guds Ord om detta, och vill uppmuntra Sveriges kristna från alla kyrkor och sammanhang att samlas till bön den 6/6.

Sin lokala bönesamling kan man registrera på www.sverigebonen.se. Där finns också råd och tips om hur man arrangerar en bönesamling.
Väl mött till bön den 6 juni!


För nätverket Sverigebönen
Carl-Erik Sahlberg, direktor
S:ta Clara kyrka

Här kan du se alla 134 registrerade platser som det ska vara bön på 6 juni>>
(sen ska man komma ihåg att varje dag och framförallt varje söndag ber vi också tillsammans)

Uppdaterad 2012 06 08
Dagen: Polisen fick ingripa under nationaldagsbön>>

Inga kommentarer: