1 juni 2012

Unga och demokrati

Den här helgen har Svenska Kyrkans Unga sin demokratikonferens i Göteborg. Temat är "Ett enat folk på väg" och de 230 ungdomarna samlas i Folkets Hus vid Järntorget. Hela helgen ska de diskutera demokrati och hur den ska fungera i deras organisation.

 Det går att följa med live under vissa delar av konferensen. Det gör du här>>

Förra året var jag med under Svenska Kyrkans Ungas stora årsmöte. Processen när de jobbade med sina motioner var spännande tycker jag. (det var samma process som man använde sig av när den nya kyrkan "Gemensam framtid" hade sitt möte). Motionärerna satt vid olika bord - deltagarna gick runt i rummet och bytte bord vid en gemensam signal.

Under tiden vid bordet kunde man ställa frågor och komma med förslag. Det var ett konkret sätt att gemensamt processa fram ett svar.

Det ska bli spännande att höra vad Svenska Kyrkans Unga kommer fram till efter sin helg. Jag gissar att kyrkomötet och Svenska kyrkan kan hämta en del inspiration därifrån.

Kyrkans Tidning: Unga samlas på demokratikonferens>>Inga kommentarer: