5 juni 2012

(s)-motion om att lämna kyrkovalet

Till socialdemokraternas kongress 2013 har det lämnats in en motion av Richard "Nicke" Bremer och Anders Härnbro. Den handlar om socialdemokratiska partiets kyrkopolitiska engagemang och går ut på att motionärerna vill att partiet lämnar den kyrkopolitiska arenan.

Detta står att läsa på Frihetssmedjans webbsida>>

Så här skriver de i motionen:
"Den principiella frågan är huruvida de politiska partierna ska styra ett fristående religiöst samfund. I och med att dåvarande statskyrkan skildes från staten vid sekelskiftet, försvann också själva motivet med den politiska styrningen av det som blev Svenska kyrkan. Beskattningsrätten och mvndighetsuppdraget upphörde och mantalsskrivningen hade redan 1991 förts över till Skatteverket. Det enda strikt samhälleliga uppdraget som kvarstår är att ansvara för begravningsväsendet, Stockholms och Tranås kommuner undantagna. Motivet för en partipolitisk styrning har således upphört. Av de åtta riksdagspartierna har ett redan valt att genom beslut på partistämma avsluta sitt engagemang i trossamfundet Svenska kyrkan från och med valet 2013. Även Socialdemokraterna bör enligt vår mening släppa taget om detta enskilda trossamfund. Det kvarvarande ansvaret för begravningsväsendet kan hanteras genom statlig uppföljning."
Det ska bli mycket spännande att få följa den debatten nästa år.

För mig är det fullständigt obegripligt hur ett politiskt parti kan vara engagerade i EN kyrka och som parti ställa upp i kyrkovalet. Att det finns kristna socialdemokrater som vill vara med och ta ansvar - det har jag inget problem med. Men att partiet ska vara basen är obegripligt!
Om partiet hade tagit samma ansvar och organiserat sig på samma sätt i alla de andra frikyrkorna och religiösa förbunden så kunde det vara en uns mer begripligt.

Men att bara finnas i en kyrka… Nej, nej, nej, bort det! Det är hög tid för socialdemokraterna som parti att lämna kyrkovalet.

Som sagt - det ska bli mycket spännande att höra vad socialdemokraternas kongress 3-7 april 2013, säger om motionen. Kongressen kommer att äga rum i Göteborg.

Världen idag: Socialdemokraterna bör lämna kyrkopolitiken>>
Uppdaterad 2012 06 07
Kyrkans Tidning: S bör lämna kyrkopolitiken>> 
Uppdaterad 2012 06 08
Humanistbloggen: (S) på väg ut ur kyrkan>>

Inga kommentarer: