1 juni 2012

"Mitt ibland er", men fiskar inte på nätet

GP har i dag en intervju med biskop Per Eckerdal och ställer lite olika frågor.

GP: Hallå eller! Biskop Per Eckerdal>>

Reportern Erik Nordin ställer en högst relevant fråga:

Ditt valspråk är "Mitt ibland er". Vad innebär det?
- Det har flera dimensioner. Dels är det en anspelning på ett bibelord som handlar om att när vi som kyrka går över en tröskel och in i ett annat sammanhang så finns Kristus redan där och vår uppgift är att visa Kristus närvaro i världen och alla olika sammanhang. Sedan handlar det om att jag vill fungera som en biskop som finns nära vanliga människors verklighet. Det är där, mitt i verkligheten, som den kristna tron ska fungera.
Jag hör dig. Men du har inte Facebook. Varför är du inte "Mitt ibland er" på nätet?
- (skratt) Det stämmer att jag inte är där. Dels litar jag inte riktigt på hur det som hamnar på nätet används i olika sammanhang. Debatten om säkerheten kopplat till Facebook finns och pågår.
Mer än fyra miljoner svenskar är på Facebook och ditt valspråk är "Mitt ibland er". Borde du inte släppa säkerhetsnojan?
- Jag har funderat på det och finns de i min omgivning som tycker jag ska vara på Facebook, twitter och blogga. Jag har inte gjort det hittills. Det handlar även om tid och i nuläget ser jag inte att jag skulle kunna sköta det på ett vettigt sätt. Men man ska aldrig säga aldrig.
Det är tre av dagens biskopar som bloggar. (du hittar länkarna till höger)
Det är ärkebiskopen, som gjorde sitt senaste inlägg efter påsk, för över en månad sedan. Sen är det biskop Esbjörn (senaste inlägg 2 dagar sedan) och biskop Tuulikki (senaste inlägg 3 veckor sedan).

Fem domprostar bloggar (Annika i Uppsala, Tor i Härnösand, Mats i Visby, Åke i Stockholm, Johan i Strängnäs). Snart borde det väl bli fyra bloggande biskopar (när Åke Bonnier blir biskop i Skara).

Två biskopar hittar jag på twitter. Det är biskop Antje (Lund) och biskop Jan-Olof (Växjö).

Förhoppningsvis kommer frågorna om biskoparnas närvaro i de sociala medierna att lyftas när Åke Bonnier kommer med i biskopskollegiet. För det är ju mycket riktigt så att väldigt, väldigt många människor befinner sig på internet och i de sociala medierna. Och som jag läste på twitter i morse "man kan inte vara en trovärdig folkkyrka och samtidigt ha beröringsskräck för sociala medier".

Ur POSKs vision och program:
Att Svenska kyrkan har en särställning i samhället jämfört med övriga samfund är självklart, inte bara för att kyrkobyggnaderna utgör ett viktigt kulturarv utan framför allt på grund av att cirka 70 procent av befolkningen är medlemmar. Därav följer ett särskilt ansvar för kyrkan att vara relevant i samhället och i omvärlden. 
(…)
För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa relationer med så stora delar av befolkningen som möjligt.
(…)
Det behövs vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.
Inga kommentarer: