21 juni 2012

Så här kan man också göra

Det gäller att synas. Många församlingar är bra på det. De annonserar i den lokala tidningen, ringer i sina kyrkoklockor, finns på facebook (eller andra sociala medier) och sätter upp affischer på de lokala anslagstavlorna.

Här är en församling i Halmstad som har gjort en reklamfilm och lagt upp på lokaldelen på nätet.

Barn Och Ungdomsverksamhet Halmstad Svenska... by lokaldelen02

Inga kommentarer: