21 juni 2012

(S) satsar inför kyrkovalet

Jag läser på socialdemokraternas facebooksida "Folkkyrkans röst" att de anställt en kyrkopolitisk ombudsman och projektledare inför partisatsningen på kyrkovalet 2013. Och det är en kvinna. Hon sitter också i stiftsstyrelsen i Stockholm. Hon heter Ulla Löfven och är gift med Stefan Löfven, socialdemokraternas ledare.

Så här står det på Folkkyrkans röst på Facebook>>
Vi välkomnar i dag Ulla Löfven som kyrkopolitisk ombudsman för Socialdemokraterna i Stockholm och projektledare för den riksomfattande partisatsningen på ökat engagemang inför kyrkovalet 2013 — med Ulla Löfven och Folkkyrkans RöstStiftsfullmäktige.
Här poserar gruppledaren för socialdemokraterna i kyrkomötet Olle Burell med Ulla Löfven.

Till att börja med så får jag hälsa Ulla Löfven välkommen till arbetet med kyrkovalet. Vi blir ju så att säga "kollegor", när vi båda jobbar för nomineringsgrupper i kyrkovalet.

Det är ju bara att inse att socialdemokraterna är långt ifrån att sluta som parti i kyrkovalet med den här positioneringen i den innersta kretsen i partiet.

Men det skulle vara väldigt intressant att höra hur Ulla Löfven svara på frågan:
Varför ska socialdemokraterna ställa upp som parti i valet till Svenska kyrkan, men inte till något annat trossamfund?

Ur POSKs vision och program:
Rekryteringsbasen för POSK är gudstjänst- och församlingsgemenskaperna kring våra kyrkor. Kyrkan består av alla sina medlemmar, inte bara de som på olika sätt har ett samhällspolitiskt engagemang. Det är gemenskapen och det lokala förtroendet i församlingen som avgör vilka som företräder POSK.
 (…)
Ett enklare och billigare valsystem bör införas. Indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte speglar bättre dessas uppgifter. Stiftsfullmäktige behandlar framför allt frågor som rör församlingar, inte medlemmar. De frågor som kyrkomötet behandlar rör i första hand kyrkans interna regelsystem och dess verksamhet på nationell nivå, det vill säga församlingarnas gemensamma arbete och kyrkans identitet. POSK menar därför att ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomöte behöver ha en församlingsförankring och bör väljas indirekt av kyrkofullmäktige. Församlingens medlemmar ska välja församlingens styrelse. 

Inga kommentarer: