21 juni 2012

Skrivelsen om Närhet och samverkan

Vi väntar fortfarande på att kyrkostyrelsens skrivelse om Närhet och samverkan ska publiceras på nätet, så vi kan läsa hela förslaget.

Men ett besked har lämnats att den troligen kommer att publiceras under nästa vecka.

Till dess så har jag fått lite mer underhandsrapporter om innehållet:

Så här ska församlingsråd utses enligt kyrkostyrelsens förslag:
 • Varje församling utgör ett valdistrikt, för att ge kunskap om de lokala opinionerna.
 • Kyrkofullmäktige kallar till församlingsmöten i varje församling. Vid dessa är bara de som bor i församlingen röstberättigade. Uppgiften är att nominera ledamöter till församlingsråden. Dessa ska bo i pastoratet (men måste inte bo i församlingen).
 • Även andra möten kan hållas, till exempel av nomineringsgrupperna själva, för att nominera kandidater.
 • Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsråd och dess ordförande. Fullmäktige är inte tvungna att välja bara bland sådana som har nominerats, utan har frihet att sätta samman församlingsråden som de finner lämpligt, nomineringarna är rådgivande.
 • Pastoratets kyrkofullmäktige utser ordförande i församlingsråden.
 • Kyrkofullmäktige bestämmer också mandattiden för församlingråden.
 • Församlingråden utser inom sig vice ordförande.
Göteborgs kyrkliga samfällighet består till och med 31 december 2015, och så här ska valen i Göteborg gå till 2013:
 • Valet till samfälligheten genomförs på samma sätt som övriga val till pastorat, och församlingar som inte ingår i pastorat.
 • Direkta val till församlingar i samfälligheten avser val till kyrkofullmäktige.
 • Alla kyrkofullmäktige ska ha samma antal mandat och ersättarkvoten 1/2.
 • Det ska endast gå att förtidsrösta till församlingarna inom Göteborgs kyrkliga samfällighet på röstningslokaler inom samfälligheten, och möjligheten att brevrösta i dessa församlingsval ska begränsas.

Inga kommentarer: