9 juni 2012

Det är aldrig OK med personangrepp!

Jag hade inte tänkt tycka till i dop-debatten, men jag vill ändå göra en markering.

Det är inte OK med personangrepp! Aldrig. Från någon!
Nu är det den fd biskopen i Visby som ger sig på en komminister på Öland.

Att komministern på Öland själv brukar ge slängar åt både den ena och den andra får stå för honom. Men fd biskopen satt, innan han blev biskop, för POSK i kyrkomötet och därför gör jag denna markering.

Gärna debatt, gärna högt tonläge, gärna välgrundade argument, teologiska, praktiska och metodiska - men inga personangrepp! Det är inte OK!

Kyrkans Tidning: Nåden kräver att vi gör dopet tillgängligt>>
Kristen Opinion: Låg biskopen, lågt!>>
BloggarDag: Lågt blodsocker>>
Frimodig kyrka: Samtalsklimatet i Svenska kyrkan>>

Inga kommentarer: