11 maj 2012

Världens fest 7-9 september

Nu är jag på väg hem från Umeå. Resan startade igår vid 21-tiden och jag har hunnit till Flen. 75 minuter försening från Umeå till Stockholm. Men… det går ingen nöd på mig och jag kan ju sitta och jobba på tåget.

Jag har nu anmält mig till Världens fest där jag tänker vara med.
Så här säger biskop Antje om Världens fest:

Det går också att prenumerera på kanalen som heter tankaframtid - och se fler YouTubeklipp inför Världens fest.

Så här ser programmet ut:

Temat för Världens fest i Malmö är tänk@framtid!


Programpunkterna ska präglas av ett framtidstänkande och barn- och ungdomsperspektivet ska beaktas. Som deltagare är man mer producent än konsument. Interaktivitet är ett nyckelord.

Temat tänk@framtid! knyts till tre ämnesområden som vägleder och formar programmen.
Ramprogram
Fredag 7/9
Mötesbyrån öppnar på förmiddagen
16.00-18.00 Upplevelsevandring från Triangeln till Baltiska hallen
18.00-20.30 Inledning i Baltiska hallen
21.00-00.30 Gudstjänster, konserter, caféer m.m

Lördag 8/9
07.00-09.00 Morgonböner på olika platser
10.00-17.00 Seminarier, föreläsningar, workshops m.m
18.00-20.00 Festkväll med huvudtalare, konsert m.m
20.00-00.30 Gudstjänster, konserter, caféer m.m
Söndag 9/9
08.00-09.00 Morgonböner på olika platser
09.00-10.30 Seminarier, föreläsningar m.m
11.00-13.00 Sändningsmässa på Stortorget

Det ska bli spännande tycker jag. Jag var med på Världens fest i Växjö för två år sedan och det gav mycket intressant möten och intryck. Många spännande gudstjänster fick jag också vara med på.
Jag ser fram emot Malmö i september. Kommer jag att träffa dig där kanske?

Ur POSKs vision och program:

Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete finansieras med insamlade medel, gåvor, anslag samt bidrag från till exempel Sida. POSK anser att de administrativa kostnaderna helt överförs till Svenska kyrkans nationella nivå, så att inga insamlade medel behöver användas till administrativa kostnader i Sverige. Arbetet med opinionsbildning är viktigt och bör fortsätta, liksom stödet att rekrytera och utbilda internationella ombud i församlingarna och stödet till vänförsamlingsprojekt. POSK anser att pastoraten bör anslå medel till internationell diakoni och mission. Det är angeläget att lära av och stödja internationella kontakter.

Miljö och rättvisa

POSK vill att kyrkan ska tala tydligt om miljökonsekvenserna av ett kortsiktigt utnyttjande av jordens resurser på ett ohållbart sätt, och vikten av rättvisare resursfördelning av tillgångar i fattiga länder. Förutom sociala orättvisor och miljöförstöring orsakar en ohållbar livsstil också klimatförändringar. Alla, främst våra medmänniskor i de fattigaste länderna, riskerar att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser.

Vi kan bromsa den negativa utvecklingen genom att värna skapelsen. Ett sätt att ta ansvar är att efterfråga och konsumera varor och tjänster som producerats i en god arbetsmiljö som gynnar en hållbar utveckling i samklang med hela skapelsen. POSK förespråkar därför rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser och stöder ett aktivt miljöarbete i stift och församling.


1 kommentar:

Åke Nilsson sa...

Dessa filmer borde ALLA se och sedan fundera över vad som sker !


http://www.youtube.com/watch?v=EtW30pt_kYo&feature=channel&list=UL


http://www.youtube.com/watch?v=RZPsLkKOi8w