10 maj 2012

När kyrkan kommunicerar

Bilden lånad från Kyrkans Tidning. Fotomontage Johannes Frandsen.
Brita Häll skriver på ledarsidan i Kyrkans Tidning>> om kommunikationen i Svenska kyrkan. Och hon sätter tummen på några punkter som är ömma punkter och som vi som är aktiva i en församling måste fortsätta fundera på.
Ny kyrkslogan uppsnappad på nätet: ”Har ni frågorna, vi har fikat”. Låt oss hoppas att det är ett skämt, en satir över kyrkans valhänta tilltal. Men säker kan man inte vara. Denna slogan lyckas i vart fall fånga den kombination av von oben-attityd och vilsenhet som kyrkan signalerar i sina mörkaste stunder.
(…)
Mikael Hansson, kommunikatör vid Infotech Umeå, berättade om en spännande utveckling i BRIS kommunikation.
Efter många års erfarenhet av att bli uppringda av olyckliga barn, har telefonkontakterna sedan 2005 sjunkit drastiskt. Nu mejlar barnen. Men det som vuxit enormt är chatten, där barn via BRIS hemsida pratar med andra barn. ”Tala med någon vuxen” har i stor utsträckning bytts ut mot ”tala med någon jämnårig”.

Detta kan man ha invändningar mot men, som BRIS säger, det är barnen som väljer kommunikationskanal. Och det de väljer är i allt större utsträckning den jämställda kontakten, människa-till-människa, där man delar erfar-enheter och stärker varandra.
Här finns en ledtråd till vad som skulle kunna revolutionera kyrkans kommunikation.
(…)
Det är den mellanmänskliga relationen som drar det längsta strået, varje gång.
Svenska kyrkans framtida genomslagskraft hänger på i vilken grad man lyckas omvandla den vetskapen till fungerande kommunikation.
Har Brita Häll rätt? Är det så här det fungerar även i din församling? Hur når Svenska kyrkan ut? Hur ska vi nå ut? Är vi intresserade av att få fler människor att komma till tro? För de är väl egentligen det som är vår uppgift? Inte bara att få dem att komma till kyrkan, gå på våra gudstjänster och betala sin kyrkoavgift.

Ur POSKs vision och program:
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska
•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

1 kommentar:

Martin Garlöv sa...

Tänk, jag tolkade inte alls budskapet om att bjuda dem som har frågor på kaffe, så negativt som ledarskribenten. Tyckte att den andades avspänd öppenhet. Men jag läste om den i ett twitter och Brita Häll kanske var på plats i Sthlm Waterfront på KOM 2012. Kontexten påverkar. Alltid.
Att barn och ungdomar talar livsfrågor och tro med varandra är inget nytt. Det har varit så analogt i alla tider. Och sedan länge även digitalt. Så räkna med det i utbildningen av unga ledare och i undervisningen med barn och ungdomar. "Fråga Prästen" är ett så begränsat erbjudande.
De mellanmänskliga relationerna drar alltid det längsta strået. Visst är det så. Mötet ansikte mot ansikte är målet. Så därför strävar de kristna mot mötet i det eviga allrummets möte med alla - till himlen. För den skull finns det ingen anledning att se ned på brevskrivare som Paulus eller mejlskrivare och chattare som "Lisa och Pelle". Mystikern Hjalmar Ekström var en stor brevskrivare och räddade många som han sällan eller aldrig träffade personligen. Bris är mer än påminnelse än en förebild. I Svenska Kyrkans församlingar finns många människor som kommunicerar väl. Att ge dem ett erkännande och göra det lättare för dem att dela med sig och lära andra av sitt kunnande och sina erfarenheter vore bra. När Brita Häll skriver om fördelen med den personliga kommunikationen där aktiva medlemmar och medarbetare av olika fason kommunicerar, då är jag helt med. En alltför ensidig och stundom militant upptagenhet vid logotyper, grafiska profiler och varumärkesstrategier har inte hjälp människor till att personligt kommunicera sin tro och sitt kyrkoliv. Likaväl som en gudstjänst lever av sin interaktivitet, så gör församlingens närvaro på nätet det.