11 maj 2012

Marika Markovits är årets ledarstipendiat

I ett pressmeddelande från Arbetsgivaralliansen ser jag att POSKaren Marika Markovits (Stockholms stift) blivit utsedd till arbetsgivaralliansens ledarstipendiat.

Så här står det i deras pressmeddelande:

Marika Markovits, ledarstipendiat 2012
Marika Markovits är årets ledarstipendiat 2012

Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission, är utsedd till Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat 2012. Styrelsens motivering lyder ”Marika leder och utvecklar en mångfacetterad verksamhet på ett föredömligt sätt, även i svåra situationer. Hon inspirerar i sitt ledarskap och inger tillit och förtroende. Hon är en duktig kommunikatör med en tydlig vision och en väl förankrad värdegrund, vilket resulterat i att Stockholms Stadsmissions varumärke har stärkts. Hon personifierar de kvalitéer som krävs för att Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla”.

På frågan om vad som är viktigast i Marikas ledarroll säger hon: – Jag leder en organisation där värdegrunden och engagemanget för medmänniskan är de största drivkrafterna. Viktigast i ledarskapet är att själv utstråla detta. Att ord och handling hänger ihop. Att arbeta med ständig utveckling och förbättring i verksamhet, och eget ledarskap. Vara ödmjuk inför den feedback jag själv får och vara beredd att förändras.”

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. De hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk. De kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm - både akuta och långsiktiga.

Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat utanför. Den viktigaste uppgiften är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv. Detta gör de genom deras tre verksamhetsområden; Social verksamhet, Sociala företag och Skolverksamhet.

Arbetsgivaralliansens stipendium delas varje år ut till en kvinna i ledande ställning. Hon ska vara en god förebild som ledare och verka för det civila samhället. Marika mottog stipendiet i samband med Arbetsgivaralliansens stämma den 26 april 2012.

 För ytterligare information: Torsten Friberg, ordförande i Arbetsgivaralliansen, telefon 0733-72 62 11.
Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang. Våra medlemmar finns inom: idrott, intresse- och biståndsorganisationer, trossamfund, vård, folkbildning, utbildning och forskning, upplevelseverksamhet samt kultur, tillsammans 3 000 arbetsgivare.

Grattis till Marika Markovits!

Inga kommentarer: