8 maj 2012

Öppet brev

Öppet brev till Jesusmanifestationen

”POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus”

Så inleds POSKs Vision och program 2014-17.

POSK har som utställare deltagit i två år i Jesusmanifestationen. Vi har uppfattat Jesusmanifestationen som en möjlighet för alla som älskar Jesus att vara med och visa detta, oavsett deras samfundstillhörighet eller teologiska inriktning.

I Jesusmanifestationens bekännelse står det:
Vi har olika sätt att tala om och förstå det heligaste, be, sjunga och fira gudstjänst, men vi är ett i det grundläggande: vår tro på Herren Jesus Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp (1 Korintierbrevet 12:13)”.

POSK rymmer också en mångfald: ”De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom” (ur vårt nyantagna program).

Vi har nu fått veta att en kristen organisation som velat delta i Jesusmanifestationen som utställare nekats detta. Det gäller KRISS, som deltar i projektet Religion Hjärta HBT, som på detta sätt inte fått tillfälle att manifestera sin kärlek till Jesus. Mot bakgrund av vår inställning till öppenhet och mångfald beklagar vi detta djupt.

För styrelsen för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Hans-Olof Andrén, ordförande

Carina Etander Rimborg, informatör

Dagen.se: Missionskyrkan besviken på Jesusmanifestationen>>
Kyrkans tidning: HBT-frågor nobbas av Jesusmanifestationen>>

9 kommentarer:

Carolina sa...

Bra!

Anonym sa...

Bra att ni tar ställning, att exkludera människor som vill manifestera sin kärlek till Jesus är helt fel. Personligen bojkottar jag Jesusmanifestationen på grund av detta för jag tycker att det är enormt viktigt att alla är välkomna. Vi måste inte alla tycka och tänka lika men vi borde stå enade i vår kärlek till Kristus.

Anonym sa...

Många heterosexuella verkar dessvärre anse att man inte är riktigt "kristen" om man är hbt... Och det tycker jag är det mest tragiska, för då har vi tagit Guds plats som domare över varandra.

Staffanw sa...

Klokt beslut av ledningen för Jesusmanifestationen. Ingen exkluderar ju HBT-personer bara för att de inte med någon slags automatik får ha en utställning.
Fokus denna dag är på Jesus, Bibelns Jesus - inte på HBTQ-frågor. Finns säkert kristna drogförespråkare, ska de också med samma automatik få ställa ut och torgföra sina åsikter.

Simon Wämmerfors sa...

Hej

Jag har aldrig varit på JM och vet inget om hur de själva motiverar detta, men jag blir lite förvånad över de starka känslorna detta verka orsaka.

Jag trodde att de allra flesta tycker att det är något bra att JM ska handla om centrum, Jesus, det som förenar alla kristna kyrkor, och inte alla andra tänkbara frågor som skiljer oss åt. Håller ni inte med om det Carina?

Jag skulle vara nyfiken på en lite fylligare principiell utläggning från er sida om detta. En som naturligtvis är möjlig att tillämpa lika både på "liberala" och "konservativa" och de olika hypotetiska och motstridiga stridsfrågor de skulle kunna tänkas vilja ge uttryck för på en JM.

Allt gott

Mats Rimborg sa...

Jesusmanifestationen som sådan handlar om det centrala och det som förenar, det är riktigt. I bönemarschen genom Stockholm City och de övriga programpunkterna för Jesusmanifestationen ska detta manifesteras, och ingenting annat.

Men utställarna i Kungsträdgården, till exempel POSK, betalar för att med sina olika budskap nå alla de besökare som rör sig inom området. Kravet på dem är att de "inte agerar i egna sakfrågor vilka strider mot Jesusmanifestationens målpresentation". I denna målpresentation betonas att Jesus är vägen, sanningen och livet, men att vi har olika sätt att tala om och förstå det heligaste, be, sjunga och fira gudstjänst.

Genom att stänga ute Kriss och inte låta dem presentera projektet Religion Hjärta HBT framställer arrangörerna Kriss som motståndare till Jesus. Vi skriver i vårt program: "POSK menar att starka barn- och ungdomsrörelser är viktiga för kyrkan och vill lyssna till och stärka Svenska Kyrkans Unga, Salt, Credo, Kriss med flera". Därför var det naturligt för oss att reagera när detta hände.

Simon Wämmerfors sa...

Hej igen

Går målpresentationen att läsa någonstans? Hittar den inte på JMs hemsida. Hur den är formulerad blir väl lite det som avgör det hela tänker jag.

Att "manifestera sin kärlek till Jesus" borde rimligen främst ha med själva manifestationen att göra, inte utställardelen. Där kan jag tycka att ert brev är onödigt polemiskt.

Allt gott

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Simon
Den bekännelse som finns på JM webbsida hittar du här http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=7

Simon Wämmerfors sa...

Hej igen

Och det är detta som är "målpresentationen"? Om så är fallet så har ni en poäng. Den säger inget om att utställare inte får/bör fokusera på frågor som verkar splittrande och därför borde man antingen ändra målpresentationen eller behandla alla lika.

Däremot tycker jag att ni brister i saklighet med formuleringarna om hur JM hindrar människor att "manifestera sin kärlek till Jesus". Formuleringarna ger sken av att JM skulle vilja hindra vissa individer från att manifestera sin Jesus-kärlek och det är inte riktigt ärligt. Dels är manifestationen öppen för alla, och dels var JMs nej ett nej till en organisation som utställare. Hade de enskilda individer som skulle befolkat denna utställningsplats istället befolkat t.ex. Barntidningen Droppens utställningsplats så hade LM naturligtvis inte haft några synpunkter på det.

En saklig kritik hade varit att påpeka inkonsekvensen i behandlingen av organisationer som vill ha utställarplats. Det hade kanske inte varit retoriskt lika effektfullt, men mer konstruktivt.

Nu verkar det som om förklaringen från JM är platsbrist, så vi får väl se vart det hela slutar.

Allt gott