29 maj 2012

Nya ordförande i SKR och hos Stadsmissionerna

De senaste dagarna har SKR (Sveriges Kristna Råd) och Sveriges Stadsmissioner fått nya ordförande.

Hos Sveriges Stadsmissioner, som är riksorganisationen för de stora stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås heter den nya ordföranden David Sundén.
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner>>

Hos SKR heter den nya ordföranden Pelle Hörnmark. Han valdes på SKRs årsmöte förra veckan.
Kyrkans Tidning: Pelle Hörnmark ny ordförande för Sveriges Kristna Råd>>
SKR: Pelle Hörnmark ny ordförande för SKR>>
Årsmötet beslutade även att anta en idégrund och inriktning för SKR:s verksamhet under åren 2013-2015 med devisen "Lär känna varandra på djupet — för att världen ska tro och leva". Under denna period inriktas verksamheten på det inbördes samtalet bland medlemskyrkorna, den fördjupade gemenskapen och det gemensamma uppdraget. I detta betonas behovet av en stärkt kristen röst i samhällsdebatten. Några av fokusområdena för de tre kommande åren är andlig vård och omsorg, religionsmöten och religionsdialog samt dialog och mångfald.
Ur POSKs vision och program:
POSK anser att det ekumeniska arbetet ska drivas vidare med kraft. Detta sker nationellt i Sveriges Kristna Råd. Det görs även genom stöd åt lokalt ekumeniskt arbete för att stärka den kristna gemenskapen. Det sker också internationellt inom Kyrkornas världsråd (KV) och Lutherska världsförbundet (LVF).

Inga kommentarer: