30 maj 2012

Globala veckan i november

Globala veckan som ordnas av SKR (Sveriges Kristna Råd) äger i år rum den 18-25 november.
Under Kyrkornas globala vecka uppmärksammar församlingar och organisationer gemensamt rättvisefrågor i gudstjänster, aktiviteter och i samtal.

Tips och idéer på vad ni kan göra i just er församling hittar du på globala veckans egen webbsida.
Läs mer på www.globalaveckan.se eller se deras YouTubekanal
http://www.youtube.com/user/globalaveckan/


 Ur POSKs vision och program:
POSK anser att det ekumeniska arbetet ska drivas vidare med kraft. Detta sker nationellt i Sveriges Kristna Råd. Det görs även genom stöd åt lokalt ekumeniskt arbete för att stärka den kristna gemenskapen. Det sker också internationellt inom Kyrkornas världsråd (KV) och Lutherska världsförbundet (LVF).

Globala veckan infaller samma vecka som Kyrkomötet har sin andra session och kyrkomötet ska besluta om Svenska kyrkans organisation och alla motioner.

Inga kommentarer: