29 maj 2012

Ersättning för kyrkliga uppdrag

I tidningen Dagen hittar jag en artikel om att Örby-Skene avskaffar arvoden för kyrkoråden. Tillsammans med andra arvoden som också avskaffas (t.ex. kyrkvärdar) förväntar man sig spara cirka 100 000 kronor.
Dagen: Örby-Skene slutar betala för kyrkliga uppdrag>>

Jan-Anders Ekelund, ordförande, får frågan från tidningen Dagen
Är ni ensamma i Sverige om detta?
- Jag tror inte vi är helt unika, men nog så ovanliga. De flesta församlingar jag känner till har kvar arvodena till sina förtroendevalda trots att Svenska kyrkan ska vara skild från staten. Inom folkrörelsesverige är det ovanligt att man arvoderas och det här tycker jag är en förtroendefråga för kyrkan. Jag hoppas verkligen att många församlingar inom Svenska kyrkan skall följa vårt exempel.
I Göteborgs kyrkliga samfällighet har kyrkoråden aldrig fått några arvoden. De sista två mandatperioderna har dock ordförande fått ett arvode på grund av ökade uppgifter så som lönesamtal med kyrkoherde osv. Att kyrkvärdar skulle få arvode har jag aldrig hört talas om.

Men detta ser som sagt väldigt olika ut i landet.

Jag tycker det är bra att frågan kommer upp till en rejäl diskussion. Vilka uppgifter ska ge rätt till ersättning, vilka ska det inte? Vilka kriterier ska gälla? 

POSK anser också att detta är en viktig fråga om arvodering och skriver i sin vision och program:
POSK anser att återhållsamhet med arvodering av förtroendeuppdrag ska iakttas, särskilt i den egna församlingen. Däremot bör man få ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
 POSKs valblogg Januari 2012: POSKare i Falun avstår arvode>> 

Uppdaterad 2012 06 08
Kyrkans Tidning: Församling slopar arvode till politiker>>

Inga kommentarer: