24 maj 2012

Med rätt att bestämma

På Uppsala stifts webbplats läser jag om Lisa Sjöstrand, ny ordförande i kyrkorådet i Uppsala domkyrka. Hon är utbildad jurist och har lång erfarenhet av att sitta i kyrkoråd trots att hon inte ens fyllt 30 år.

Med rätt att bestämma

Lisa Sjöstrand är ny ordförande i domkyrkoförsamlingen.Med sina knappt trettio år avviker hon ofta från normen. Lisa Sjöstrand tror på en kyrka som speglar mångfalden.

- Det är lite konstigt att jag fortfarande uppmärksammas för min ungdom med tanke på att jag snart har suttit två mandatperioder, säger Lisa Sjöstrand.
Vi träffas när hon just har tillträtt som ordförande i domkyrkoförsamlingens kyrkoråd där hon efterträder Henrik Berg. Hon sitter också med i stiftsstyrelsen, i båda fallen som representant för POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Läs hela artiken om Lisa här>>

Inga kommentarer: