1 mars 2012

till tro i Växjö stift


Ola Isacsson, stiftsadjunkt i Växjö stift, skriver om sin medverkan i i helgen i Värnamo.


till tro i Växjö stift


”Ett koncept, inte ett projekt”, sa, med glimten i ögat, vår informatör till en medarbetare som hade kallat ett arbetsområde i Växjö stift för ett projekt.

Arbetet i fråga bär namnet till tro och är, som sagt inte ett projekt utan ett koncept.

Vi är vana att tänka församlingslivet utifrån kyrkoordningens ord om församlingens grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Konceptet till tro är något så kaxigt som ett alternativ till kyrkoordningens beskrivning, ett helhetstänkande kring församlingens/stiftets/kyrkans uppgift. I till tro är formuleringarna:
• Vårda det heliga
• Förtroendefullt ledarskap
• Göra skillnad i världen
• Lärjungaskap i dag
• Bygga levande gemenskaper

Kyrkoordningens beskrivning – gudstjänst, undervisning, diakoni, mission – kan också ses som ett koncept, en helhetsbeskrivning av församlingens uppgift. En svaghet är dock hur enkelt det är att koppla ihop vem av de anställda som har ansvar för vilken del i den grundläggande uppgiften. En sådan enkel koppling anställning och uppgift går inte att göra i till tro. I stället kan fokusområdena (så kallas de fem formuleringarna i till tro)ställa frågor till alla nivåer i att vara kristen: till den enskilde, till den lilla gruppen, till församlingen, stiftet och nationell nivå. T.ex. Hur är jag/vi lärjungar idag? Vad är det heliga jag/vi är kallade att vårda? Hur leder jag/vi på ett förtroendefullt sätt?

Jag uppfattar att konceptet till tro är betydligt enklare att använda för att reflektera den enskilde kristnes ansvar än kyrkoordningens grundläggande uppgift. Eller kanske är vi inte vana att reflektera över den enskilde kristnes ansvar för att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

Hittills har medarbetare på stiftskansliet i Växjö träffat förtroendevalda och anställda i nästan hela stiftet. På lördag (3 mars) ska jag och min kollega Hanna Thärnold medverka vid en församlingsdag i Värnamo. Då prövas på allvar om till tro är ett fungerande koncept det lilla sammanhanget: enskild – cellgrupp – mindre grupp i församlingen.

Läsa mer: www.tilltro.nu

Ola Isacsson, stiftsadjunkt Växjö stift
kyrkomötesombud för POSK Växjö stift

Inga kommentarer: