29 feb. 2012

Skänk pengar med din telefon

Nu pågår Svenska kyrkans fastekampanj. I går var jag på ett möte och någon vid bordet nämnde att det borde göras en kampanj där man sms-ade in pengar. Det är så himla enkelt att göra det. Parallellen gjordes med en president i USA som lyckades få människor att skänka 10 eller 20 dollar till hans presidentkampanj. Ingen president har fått in så mycket pengar till en kampanj.

Så de små bidragen är också viktiga och räknas!

När jag kom hem från mötet hittade jag ett klistermärkesark på mitt skrivbord som jag hade glömt bort. En SMS-kampanj för att skänka pengar till Svenska kyrkans internationella arbete.

Klistermärkerna "erbjöd" "toalettbesök 20 kronor", "kaffe och bulle 20 kronor" eller bara "betala 60 kronor". Ett sätt att trigga och påminna om att man kan skänka pengar till Svenska kyrkans internationella arbete.

Betala 60 kronor eller 20 kronor genom att SMS:a SEXTIO eller TJUGO till 72950. Eller SMS:a HUNGER till 72950 så skänker du 50 kronor.

Så här skriver Svenska kyrkan på sin webbsida:
Det är enkelt att ge via SMS. Gåvan kommer fram direkt och de administrativa kostnaderna är låga.

SMS:a ordet MATKASSE till 72950 så ger du 50 kronor till behövande medmänniskor!

Det här räcker gåvan till:

  • 60 kr - rent vatten till hundra hushåll i Etiopien i en månad
  • 100 kr - tio träd i Mauretanien
  • 150 kr - tre fruktträdplantor i Brasilien
  • 300 kr - en gris i Kambodja
  • 500 kr - skolgång för en förstaklassare i Uganda i ett år
  • 655 kr - en solpanel till en by utan el i Indien
  • 21 000 kr - en brunn med pump i Liberia inklusive utbildning
  • Läs mer och handla i vår webbshop
Så enkelt! Tänk om prästen vid nästa kollektuppmaning också sa "för er som vill - ta fram er telefon och skänk pengarna direkt" och så kom SMS-numret upp på väggen och förslag på hur mycket man kan skänka.

Och du - dina pengar kommer fram! Och de kommer till användning. Läs här vad Svenska kyrkan skriver på sin webbsida:

Så kommer pengarna fram

Svenska kyrkans internationella arbete har ett nära samarbete med lokala partners i olika länder. Som i stödet till detta tältläger i jordbävningsdrabbade Haiti 2010.

Svenska kyrkans internationella arbete har ett nära samarbete med lokala partners i olika länder. Som i stödet till detta tältläger i jordbävningsdrabbade Haiti 2010. Foto: Magnus Aronson/IKON

- Svenska kyrkans internationella arbete har god kontroll på de pengar som skickas till olika biståndsprojekt. Det säger David Axelson-Fisk, tf enhetschef för internationell ekonomi vid kyrkokansliet i Uppsala.

Styrkan är nära och långa relationer, utan mellanhänder, med de partner som hanterar biståndet på plats.

Trygg med att pengarna når fram
- När det gäller Svenska kyrkan kan man vara trygg med att pengarna når fram, säger han.

Han menar att korruption och förskingring förekommer i de flesta samhällen. Men att alla som arbetar med bistånd inom Svenska kyrkans internationella arbete är medvetna om detta och att den insikten bidrar till att minska problemen.

- Biståndsinsatserna sker i samhällen som ofta har dålig infrastruktur, utbredd fattigdom och svaga kontrollsystem, säger David Axelson-Fisk. Om samhällena inte sett ut på det sättet, hade heller inte behovet av bistånd funnits.

Hantera risken för fusk är vårt uppdrag
- Att under svåra omständigheter hantera risken för fiffel och fusk är en del av vårt uppdrag, menar David Axelson-Fisk.

Svenska kyrkans internationella arbete har ett nära samarbete med sina partner, utan mellanhänder i flera led.

Vi har nära kontakt med vår partner
- Vi har en nära relation till våra partners. Oftast har vi god inblick i hela organisationen och inte bara det aktuella projektet och det gör att vi har goda förutsättningar att upptäcka i tid när man inte följer de överenskommelser vi har.

- Nu stärker vi dessutom möjligheterna för dem som till sist nås av vårt arbete att ta kontakt med oss och framföra kritik och synpunkter och det kommer också att göra att vi med god säkerhet faktiskt når målgruppen med våra insatser.

Internkontroll en del av arbetet
Systemet innehåller kontroller hela vägen som ofta görs i samarbete med den lokala partnern.

- Vi ser internkontroll som en del av samarbetet. Inga utbetalningar görs innan avtal är underskrivna som reglerar hur pengarna ska användas, berättar David Axelson-Fisk.

Alla utbetalningar kontrolleras
Svenska kyrkans internationella arbete är sällan ensam finansiär utan oftast stöds partner och projekt samtidigt av andra givare.

Genom att ”markera” bidraget kan det följas genom hela projektet. När pengar skickas finns även en slags ”mottagningsbevis” som partnern skriver under, och alla utbetalningar kontrolleras.

"De ska våga berätta om problem"
En viss risk för förskingring i själva projektet finns, men Svenska kyrkans internationella arbete har god kontroll över detta bland annat genom de avtal om redovisning och rapportering som finns med den lokala partnern.

- Våra partner ska våga berätta om problem utan att riskera att samarbetet upphör. Där är våra långa relationer en fördel, vi har funnits med länge och de behöver inte dölja någonting, utan vi kan hjälpa dem istället, säger David Axelson-Fisk.
Det här är Svenska kyrkan med och driver. Verksamhet inte bara i våra egna församlingar utan vi vill också vara med och driva verksamhet för en bättre värld även för andra.

Ur POSKs program:

Svenska kyrkans internationella arbete finansieras med insamlade medel, gåvor, anslag samt bidrag från till exempel Sida. POSK ser positivt på att de administrativa kostnaderna helt överförs till Svenska kyrkans nationella nivå, så att inga insamlade medel behöver användas till administrativa kostnader i Sverige.

Arbetet med opinionsbildning är viktigt och bör fortsätta, liksom stödet att rekrytera och utbilda internationella ombud i församlingarna och stödet till vänförsamlingsprojekt. Genom opinionsbildning bör pastoraten stimuleras att anslå medel till internationell diakoni och mission. Det är angeläget att lära av och stödja internationella kontakter

Inga kommentarer: