21 mars 2012

Tankesmedjan Areopagen

Det har startat en tankesmedja som heter Areopagen. Bakom tankesmedjan finns en mängd olika kristna människor, från olika kristna inriktningar. Sara Blom är den som är sammanhållande länk. Tankesmedjan Areopagen har sin bas på västkusten.

Så här skriver tankesmedjan på sin webbsida>>

TANKESMEDJAN AREOPAGEN är en teologisk röst i det offentliga samtalet, som deltar aktivt i samhällsdebatten.

Vi söker ett samtal där vi både talar och lyssnar, är en kyrklig röst i samtiden och på arenor som inte primärt räknas som kyrkliga, reagerar på andra utspel och inlägg, agerar genom egna infallsvinklar.

Vi vill vara en kristen röst, grundad i evangeliet, som lyfter frågor av existentiell betydelse, som inte räds de svåra frågorna, och som vågar tala både om det många talar om och om det ingen annan talar om.

TANKESMEDJAN AREOPAGEN hör hemma i Svenska kyrkans tradition och kontext. Smedjan vill vara lojal med Svenska kyrkans tradition och sammanhang, men också kunna vara kritisk, belysande eller ifrågasättande gentemot företrädare och strömningar inom Svenska kyrkan.

Smedjan speglar den teologiska bredd som ryms inom Svenska kyrkan. Vi vill söka det konstruktiva samtalet och den gemensamma teologiska reflektionen. Samtidigt vill vi kunna föra fram tydliga ståndpunkter, och teologiskt välgrundade inlägg. Denna balansgång upprätthålles genom att ta fasta på smedje-karaktären, vi vill vara ett sammanhang och ett nätverk där teologiska frågor stöts och blöts, bankas och sträckes, hettas upp och svalnar av.

TANKESMEDJAN AREOPAGEN hämtar sitt namn från Bibelns berättelse om hur Paulus inför areopagen i Aten förkunnar evangeliet genom att anknyta till den rådande religiösa traditionen i staden och samtiden. Han anknöt till samtidens sammanhang, tog till orda och berättade om sin tro. Han blev en aktiv röst i den tidens offentliga samtal.

Det ska bli spännande att följa tankesmedjans arbete i det offentliga samtalet. Den som vill kan också skicka in egna tankar och idéer på tankesmedjans webbsida>>
Det går också att gilla tankesmedjan Areopagen på facebook>>

Inga kommentarer: