12 mars 2012

Behöver svenska män bli mer religiösa?


Jonas Lindberg, Uppsala, skriver på SvD Brännpunkt i fredags en artikel om religiositeten i Svenska kyrkan.

Han säger att det verkar som om kvinnorna är de som för traditionerna vidare och tar ansvaret för riterna, mer än männen. Forskning stöder hans påstående.

Och han skriver:
Men – kära svenska män – så måste det förstås inte fortsätta. För jag är övertygad om att vi också kan ta ansvar för vår egen andlighet och inte bara luta oss mot att kvinnor ska göra det åt oss. I synnerhet inte när andelen enpersonshushåll är så hög som i dag och en del av oss dessutom lever i enkönade förhållanden. Vi kan också känna och försöka sätta ord på vår innersta längtan. Vi kan också försöka hjälpas åt att göra det rätta och goda, i nära relationer och i samhället. Och där kan bland annat kyrkan vara en god miljö att ta sats ifrån.

Jag är naturligtvis väl medveten om att det också finns andra sätt att göra det än genom att vara medlem i Svenska kyrkan. Men eftersom två tredjedelar av oss är det är chansen ändå väldigt stor att du som läser det här tillhör den gruppen. Och det finns än så länge ingen forskning som visar att särskilt många etniskt svenska män uttrycker sina andliga behov någon annanstans istället. Däremot att en del kvinnor söker sig andra vägar.

Det handlar om identitet och värderingar, om de eviga frågorna om livet och döden. Och är du man och tycker att Svenska kyrkan ger dig dåligt stöd i de funderingarna, så hör av dig till den församling där du bor och berätta om dina behov. Jag tror och hoppas att någon kommer att lyssna på dig där och kanske också hitta ett sätt att utvecklas med hjälp av det du uttrycker.
Har han rätt i sin analys? Är svenska män dåliga på att ta ansvar för sina andliga behov och religiösa riter?

Annars är det ju ganska vanligt att vi får höra att kvinnor inte får tillräckligt mycket plats i kyrkan - särskilt inte de styrande organen. Det är männen som är normen och riktmärket och som sätter reglerna. Men är detta på väg att förändras? Och kommer det också i så fall att påverka organisationen och synen på Svenska kyrkan i stort?

jonas lindberg blogg: Svenska män, ta mer ansvar för er andlighet>>

Jonas Lindberg är med i POSK i Uppsala. Han är komminister i Uppsala domkyrka med nu tjänstledig för att doktorera.

Inga kommentarer: