12 mars 2012

Frimodig kyrka anställer inspiratörer

Frimodig kyrka meddelar på sin webbsida att de kommer att anställa tre inspiratörer på vardera 20 procent från den 1 maj 2012 till valet i september 2013.

Roligt att få kollegor som också tar på sig uppgiften att uppmuntra och hjälpa lokala partipolitiskt obundna grupper i Svenska kyrkan.

Välkommen säger jag!

Frimodig kyrka: Tre inspiratörer anställs>>

Inga kommentarer: