12 mars 2012

Rapport från två POSK-möten


I helgen har jag haft förmånen att träffa två olika POSK-grupper.

Först var jag med på Linköpings stifts årsmöte så avhölls i Söderköping. Det var drygt 40-50 personer på årsmötet, en fin vårdag.

Jag fick berätta lite om vad som är på gång i POSK och visionen och programmet. Efter lunchen satt årsmötet ner i smågrupper och diskuterade vad som var omistligt med POSKs program och vad som eventuellt saknades. En mycket bra session.

På söndagen var jag i Eskilstuna och träffade en grupp från deras POSK-grupp. I Eskilstuna startade POSK-gruppen inför valet 2009 och är därför ganska ny. Det var väldigt roligt att träffa dem också. Flera har jag haft kontakt med bland annat över facebook - så det kändes nästan som vi kände varandra - fast vi aldrig träffats förut.

De hade också ett mycket spännande och kreativt möte. Dels pratade jag om POSK, historia och framåt. Sen var jag med när de diskuterade stora frågor som är på gång inom deras församling. Viktiga framtidsfrågor som kommer att påverka det kyrkliga livet.

Jag blev glad och imponerad över den spännande och böljande diskussionen som var oerhört kreativ. Tillsammans diskuterade sig gruppen fram till en möjlig väg att gå. Jag tror att detta kommer att bli mycket bra.

Ett så bra exempel på hur det ska fungera. Människor som är lokalt förankrade, ställer sin tid och sina erfarenheter och yrkeskunskaper till förfogande för att vara med och ta ansvar i Svenska kyrkan. Som tillsammans diskuterar fördelar och nackdelar och väger argument, låter alla bli hörda - och sedan tar ett eller flera steg framåt. Heja, heja säger jag.

Det är bara att konstatera att det i dag är 551 dagar kvar till kyrkovalet. Ett och ett halvt år kvar till valet. Och listorna till våra nya förtroendevalda - de som vi ska kunna rösta på i valet 2013, ska vara inne hos stiften senast 15 april 2013. Om drygt ett år. Det är nu vi lägger grunden för den kommande mandatperioden. Det är nu vi ska fråga alla som vi tror kan vara intresserade av att vara med och ta ansvar. Be dem komma och vara med på våra möten. Berätta vad vi är och vad vi gör.
Ur POSKs program:
POSK nominerar kandidater som är förtrogna med Svenska kyrkan och har ett engagemang i dess gudstjänst- och församlingsliv. POSKs kandidater är alltid partipolitiskt obundna i de kyrkliga sammanhangen, men vissa tar också samhällsansvar genom att verka inom ett allmänpolitiskt parti i exempelvis kommunen.

Inga kommentarer: