16 feb. 2012

"vi har redan en rätt klar bild…"

Ärligt talat, rätt ofta när vi journalister går ut för att intervjua har vi redan en rätt klar bild av vad vi vill berätta. Vi vet ungefär vilken vinkel vi har tänkt oss och ibland vet vi till och med ungefär hur tidningssidan kommer att se ut. Så måste vi ibland jobba, för att artiklarna ska kunna vara färdiga att läsa redan tidigt nästa morgon. Så har vi inte gjort den här gången.
Så skriver reportrarna Angela Hanagarth och Tina Enström på Örebro Nerrikes Allehanda tidning i sin nystartade blogg. De håller på att kartlägga frikyrkorna i Örebro och ber läsarna om hjälp. Bloggen ligger till grund för en artikelserien som sedan ska komma i papperstidningen.

Men jag tänker på vad de skriver… "vi har redan en rätt klar bild av vad vi vill berätta. Vi vet ungefär vilken vinkel vi har tänkt oss…"

Tänk så likt det är när jag tänker på hur vi (eller kanske mer precist - jag) beskriver andra församlingar, tillställningar eller festivaler. Jag vet redan vad jag förväntar mig och jag ser det jag redan vet eller tycker ska vara där.

Jag har sett att många kyrkliga bloggare här på nätet har synpunkter på strukturutredningen. Mest är det negativa kommentarer. Man tror inte det blir bra. Församlingarna kommer att försvinna. Inga gudstjänster kommer att firas. Guds ord kommer att gå förlorat. Svenska kyrkan är redan ohjälpligt förlorad till… ja, jag vet faktiskt inte vad. Allt kommer att bli sämre. Ofta är receptet just att kunna få sköta sig helt själv.

"vi har redan en rätt klar bild av vad vi vill berätta. Vi vet ungefär vilken vinkel vi har tänkt oss…"

Hur ska vi kunna föra en konstruktiv diskussion om strukturutredning när vi går in med våra förutfattade meningar om hur det är och kommer att bli? Var finns arenan för att komma vidare - tillsammans? Så att kyrkan växer, evangeliet sprids och fler lär känna den levande Jesus.

Dagen: Svensk tidning startar frikyrkoblogg>>


1 kommentar:

Anonym sa...

Intressant vinkling av problemet, men som jag upplevt presentationerna av utredningen liksom försvaret av den skulle man kunna tillämpa exakt samma analys som du gör och fråga samma frågor.