16 feb. 2012

POSK - med lång erfarenhet!


Under 2012 fyller POSK 25 år!

Det kan i ett evighetsperspektiv verka väldigt kort - men kyrkopolitiskt så är det en lång erfarenhet.

I 25 år har POSK som organisation, med sin kunniga och ansvarstagande kandidater, varit med tagit ansvar för kyrkan och dess verksamhet och organisation på församling, stift och nationell nivå.
Vi har varit med i utredningar och påverkat beslut. Vi har varit med och drivit frågor som till exempel att dopet ska vara medlemsgrundande och att kyrka och stat ska skiljas.

Vår erfarenhet är stor och välgrundad för våra kandidater är förankrade i församlings och gudstjänstliv. De är med och tar ansvar för sin kyrka på olika nivåer. De bidrar med sin yrkeskunskap och sin livserfarenhet och de vill vara med och bygga en kyrka som är en profetisk röst i samhället, en kyrka som firar gudstjänster och som ger mod och hopp för hela livet.

Hur vi ska fira vår 25-årsjubileum återkommer vi till under året!

1 kommentar:

Simon Wämmerfors sa...

Det är två viktiga reformer. Tack POSK!