15 feb. 2012

Söndagsskola på teatern


På Göteborgs stadsteater sätter man upp en pjäs som heter Bibeln. Urpremiär den 17 februari. Det är en lång pjäs på fyra timmar. Manus av Niklas Rådström.

Så här står det på stadsteaterns webbsida:

Genom myter och berättelser från syndafall till apokalyps vandrar Adam och Eva, vägledda av en nyckfull Gud. Vi plockar det förbjudna äpplet i Edens lustgård och smyger sedan ombord på Noaks ark. En resa som går genom brinnande buskar via Sodom och Gomorra och Babels torn till Kanaans land. Och kanske hinner vi precis fram i tid för att bevittna födseln av ett omstritt gossebarn. På bara fyra timmar berättar vi hela den bibliska historien.

Niklas Rådström har tagit ett helhetsgrepp om både Gamla och Nya Testamentet och skapat ett helt nytt verk. Rådström som är en av Sveriges mest namnkunniga författare av romaner, dramatik och filmmanus har tidigare gjort en teaterversion av Dantes gudomliga komedi för Göteborgs Stadsteater.

Stadsteatern har också en egen bibelblogg där de berättar om repetitionerna>>

Flera församlingar i Göteborg kommer att gå och se pjäsen. Och idag läser jag i tidningen en stor annons där det erbjuds "Söndagsskola" En samtalsserie kring bibeln i sju delar under våren.

Stadsteatern: Söndagsskolan>>

Och i minst en församling vet jag att man också planerar en studiecirkel om bibeln för att diskutera pjäsen och tolkningar.

Nu kan man tycka en massa om det här. Bara genom att läsa texten "Vi plockar det förbjudna äpplet…" så inser jag att det antagligen kommer att vara en massa saker som jag retar mig på. Tolkningar som jag inte håller med om. Förenklingar som är teologiskt ifrågasatta. Men… det jag tycker ändå att detta är mycket spännande! Jag ska gå och se pjäsen.

Vad som händer att att bibeln - Guds ord - blir levande mitt i bland oss på ytterligare en "scen". Och det öppnar sig därför en arena att diskutera teologi och tolkningar. Det djupa och det innersta och de bibliska berättelserna blir levande på ett nytt sätt.

Att spela och tolka bibeln har alltid gjorts genom olika religiösa skådespel. Här gäller bara för kyrkan och alla oss kristna att greppa läget och vara med i flödet och delta i diskussionen. Att vara med och sätta agendan och peka på att vi alltid talar om detta - varje vecka i varje kyrka. Det går alltid att få prata om bibeln!

Kollegan från kyrkomötet, Dag Sandahl tycker till om teaterföreställningen: BloggarDag>>

Ur POSKs program:

POSK ser mångfald som en rikedom och vill verka för respekt, förståelse och möten mellan olika traditioner. POSK-grupperna lokalt, i stiften och på riksnivå vill vara mötesplatser i kyrkan där en förtroendefull dialog kan föras och en stark gemenskap kan uppstå trots skilda bakgrunder och traditioner.

Bibel och bekännelse är grundläggande och omistliga för Svenska kyrkans identitet. Liksom i kristenheten i övrigt ryms inom Svenska kyrkan och därmed inom POSK skilda syner på hur bibeln och Guds fortsatta uppenbarelse ska tolkas i vår tid. POSK stöder och uppmuntrar därför samtal mellan företrädare för olika riktningar inom kyrkan.

För kyrkans trovärdighet är det nödvändigt att skapa goda förutsättningar för att hantera interna meningsmotsättningar. Detta ger bättre möjligheter att verka ekumeniskt, både nationellt och internationellt.

Kyrkans Tidning: Teater startar Söndagsskola>>


Inga kommentarer: