14 feb. 2012

Borgerlig samling ny nomineringsgrupp?

Enligt Kyrkans Tidning har moderaterna bestämt sig för att gå fram under namnet "Borgerlig samling" i nästa kyrkoval. Just nu håller man på att samla ihop de 300 namnunderskrifter som behövs för att registrera namnet.
Kyrkans Tidning: "Borgerlig samling" ny nomineringsgrupp>>

Jag kan bara beklaga att moderaterna gör sig detta besvär, både för sig själva och för väljarna. Även om de skriver om detta på sin webbsida:
Moderaterna: Ny nomineringsgrupp>>

Jag tror att det varit mycket, mycket bättre för Svenska kyrkan och demokratin om de moderater och övriga borgerliga kandidater som vill vara med och ta aktiv ansvar för Svenska kyrkan istället hade gått med i de obundna grupper som redan existerar. POSK, Frimodig kyrka eller Öppen kyrka.

Vilka kommer frågorna att bli, för en nomineringsgrupp som heter "Borgerlig samling"? Som inte finns i de redan existerande nomineringsgrupperna?

Jag kan bara beklaga detta och välkomnar alla moderater och övriga aktiva kyrkopolitiker att söka sig till POSK eller någon av de andra redan existerande grupperna. Det hade varit ett mycket bättre val - tycker jag.

Uppdaterad 15 februari:
Frimodig kyrka bloggar>>
EFS idag bloggar>>
Tankar i natten bloggar>>
Svensk tidskrift (från 16 sept 2011) Vad innehåller en ny moderat kyrkopolitik?>>

Läst på Twitter:
Moderaterna byter namn till Borgerlig Samling i kyrkovalen, det blir förkortat BS. Huvudfråga fler borgerliga begravningar och vigslar?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tja, varför väcker detta ingen förvåning? Partipolitiseringen fortsätter om än under nytt kamoflage. Hade någon trott något annat?

Leif W Östborg

Jan-Anders Ekelund sa...

Instämmer Carina!

www.frimodigkyrka.se/blogg/2012/02/14/moderaterna-i-ny-skepnad/

/Jan-Anders