3 feb. 2012

Teologi och demokrati


Sitter på tåget på väg mot Uppsala.

Idag ska riksPOSK styrelse träffas och sammanträda hela dagen, innan teologifestivalen börjar i kväll. Sen blir det två intensiva dygn med teologi, samtal och gemenskap på gudstjänster och övriga samlingar på Teologifestivalen. 1200 personer kommer att vara med.

Helgen avslutas med att POSK samlas på söndag eftermiddag för att prata om sina speciella frågor. Bland annat vårt handlingsprogram, för den kommande mandatperioden, som kommer att skickas ut på remiss till alla grupper under våren, så att beslut kan tas på POSKs årsmöte den 5 maj i Linköping.

Det ska bli mycket spännande och, tror jag, intensiva dagar.

Förhoppningsvis kommer jag att hinna rapportera under helgen. Kanske blir det någon bambusersändning och lite twitter.

Dagen: Nazism, trädgård och våld på Teologifestival>>
Kyrkans Tidning: Teologifestivalen>>
Teologifestivalens blogg>>
Teologifestivalens webbsida>>
UNT: Dags för teologifestival>>

Inga kommentarer: