3 feb. 2012

Spännande diskussioner


Efter en del praktiska problem att komma igång med sammanträdet på grund inställda tåg (en nerdragen ledning utanför Stockholm) så sitter nu POSKs styrelse och diskuterar remissvaren från den öppna remissen när det gäller vad POSK ska ha för program inför det kommande kyrkovalet.
Många bra synpunkter har kommit in och styrelsen har många spännande diskussioner.

På söndag kommer styrelsen att presentera förslaget för alla POSKare som kommer på POSKs eftermiddag. Sedan kommer förslaget att skickas ut till organisationen så fort som möjligt. Mycket spännande!

Inga kommentarer: