6 feb. 2012

POSKare vill ha diakoni istället för orgel


Det har blossat upp en debatt om hur Svenska kyrkan ska prioritera sina ekonomiska resurser i Gävle.

Det är kyrkonämnden i Gävle som vill satsa 4 miljoner på att renovera orgeln i Staffanskyrkan. Samtidigt som man på grund av den ekonomiska situationen har skurit ner sina diakonala resurser till ett minimun.

Detta har POSKs ledamöter reagerat starkt på, bland annat i en debattartikel i Gävle Dagblad.
GD.se Diakoner viktigare än orgelrenovering i Staffanskyrkan>>
Artikelförfattarna skriver bland annat:

Vi tycker att det är både märkligt och sorgligt att inte mänskliga möten värderas högre än ett instrument, att pengar inte läggs på diakoni istället för på en orgelrenovering.

Kyrkans Tidning: Orgelrenovering får kritik>>

Personligen tycker jag det är viktigt att prioritera. Och att prioritera är att välja bort. Här råder helt klart olika uppfattningar i kyrkonämnden om hur man ska prioritera de ekonomiska resurser som står till förfogande .

Ur POSKs nationella program:

Musiken i kyrkan ska vara ett redskap att utforska, förmedla och fördjupa tron. Detta ska ske med hjälp av en musikalisk bredd från dåtid till nutid. Musiken har en stor roll i vårt gudstjänstliv. Den tillför det talade ordet ytterligare en dimension som kan förstärka och förtydliga evangeliet om Jesus Kristus. Svenska kyrkan är en betydande aktör i det offentliga kultur- och musiklivet i landet och POSK menar att detta arbete är viktigt även i framtiden.

I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig, och måste innebära att stå på de utsattas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle. Flyktingar, alkohol- och drogberoende, ensamma, sörjande, människor med relationsproblem, arbetslösa – nöden är skiftande och behoven är stora och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra.

Bilden lånad från Staffans webbsida.

Uppdaterad 2012 02 07
GD.se: 80-åriga orgeln behöver renoveras>>

5 kommentarer:

Mats Rimborg sa...

Det fästs alldeles för stor vikt vid orgelspel i Svenska kyrkans musikliv. Det är till exempel helt onödigt med två olika slags utbildningar till kyrkomusiker, och organistutbildningen kan avskaffas. Vad som behövs är kyrkomusiker som inspirerar körer och församlingssång, som medverkar i församlingslivet (till exempel barn- och ungdomsverksamheten), och som besitter en pedagogisk kompetens. Självklart ska det även fortsättningsvis kunna anordnas orgelkonserter i våra kyrkor, men det behövs inte en särskild utbildningslinje för att säkerställa det. Fokus måste ligga på att utveckla en mycket bredare musikalisk och instrumentkompetens än vad många kyrkomusiker besitter i dag.

Daniel sa...

Det är bra att POSK här på denna sida sätter ut även att POSK tycker om musik i kyrkan. Ty det har POSK verkligen inte visat i Gävle. Det som POSKarna heller inte skriver i sina "debbatartiklar" om orgeln är att de har varit med och "försuttit" halva kostnaden för orgelrenoveringen som sedan tre år har varit beviljat från stiftet. Då hade kostnaden varit 1,7 mil. Visst det är en stor summa pengar, men det handlar också om att vi är skyldiga också att vårda det kulturarv som vi har ärvt så att även nästa generationer ska kunna njuta av det.
Sen är det helt obegripligt för mig hur man kan ställa en orgelrenovering mot diakoni. Är det bara antalet diakontjänster som är måttstocken på en församlings diakonala arbete. Som kyrkomusiker känner jag mig synnerligen diakonal i mitt arbete, och det borde ALLA andra yrkeskategorier göra.
Och när det gäller Rimborgs inlägg så är det ett nedvärderande av en kyrka och många av de anställda i den...e.g. icke värdigt ett kommentar. Låt mig bara fråga, när är kyrkorna som fullast? Jo när det är musikgudstjänst, och det kan man tycka vad man vill om, men till det krävs kompetenta musiker som organister och kantorer.

Lena sa...

Mats, väl skrivet!
Daniel, så länge som vi suttit med i Kyrkonämnden i Gävle har vi sagt nej till renoveringen med hänvisning till att det kostar för mycket. Skyll inte fördyringen på oss, den har andra orsaker.

Daniel sa...

Lena, om det var viktigt för dig/er att debattera i media, borde ni väl ha gjort det INNAN beslut var tagna? Både orgelfrågan och diakonifrågan har dryftats i några år, så ni har haft gott om tid på er! Men nu var det tydligen dags, att i affekt gå lös på kyrkomusiken och väga den mot diakonin.

Det är alltid lätt att beklaga sig i efterhand, men det leder sällan till annat än tråkiga stämningar. Det har ni verkligen lyckats med nu, bland musiker, körfolk och gudstjänstbesökare.

Som tur är vet jag att ni inte är representativa för hela POSK, utan att där finns många goda krafter som värnar både diakoni och musik utan att se någon motsättning däremellan.

Lena sa...

Daniel, igen! Själv har jag bara fått positiva kommentarer från kyrkotillhöriga som läst debattartiklarna och nyhetsartikeln.
Och nog värnar vi musiken alltid, som kyrkokörsångare och gudstjänstsfirare, även om vi inte tycker att Staffans orgel ska renoveras! Men vi vill prioritera och göra det vi är i förtroende valda till; att föra de kyrkotillhörigas talan.