6 feb. 2012

Strömmar av teologi


Så här "dagen efter" Teologifestivalen är det nästan svårt att smälta alla intrycken.

Det var första gången jag var på Teologifestivalen och jag måste säga att jag var djupt imponerad. Väldigt väl organiserat och arrangerat. Sen kan man ha synpunkter på ditten och datten - men i det stora hela väldigt bra.

Det som jag egentligen är mest glad för är just diskussionen om teologi eller kanske ska man säga diskssionen i teologi. Allt kanske jag inte håller med om - men… vi pratade verkligen teologi! Det var högintressant! Och framförallt så var det inte en person som sa till oss "så här är det" - utan här var det många som delade erfarenheter och övertygelser på en gång. Vissa saker tar jag till mig, vissa avvisar jag, annat begrundar jag - och det allra mesta sätter tankarna igång och skickar ut dem i nya banor. DET är intressant tycker jag.

Mycket har sagts och skrivits om teologifestivalen i en rad olika medier. På Teologifestivalens facebooksida har många länkar samlats.

Bland annat har Jonas Lindberg (POSK i Uppsala) skrivit på sin blogg
jonas lindberg: Många röster är bortvalda på förhand, när Teologifestivalen ska skapa teologi>>
Många av oss inom kyrkan, inte minst vi teologer, är duktiga på kritiskt tänkande och det hör till våra adelsmärken. Men jag tycker att vi alltför ofta brukar det redskapet till att positionera oss själva och markera bort de i vårt tycke misshagliga. En del av oss stoltserar med vår öppenhet och tolerans, men gör det genom att diskvalificera dem som vi inte tycker stämmer in på samma mall.

Det är vi som är Svenska kyrkan, på gott och ont. Det är vi som ska försöka leva tillsammans och förmedla evangeliet till människor omkring oss. Det är en stor och sårbar organisation, som ska försöka stå på egna ben. Och därför behöver vi varandra. Inte som ryggdunkare, utan i våra olikheter. Och första steget måste vara att ödmjukt försöka lyssna på den som kommer från ett annat läger än det jag själv har placerat honom eller henne i. Det är att vara en modig teolog, helt i Teologifestivalens anda.
På kristen opinions blogg ifrågasätter man det manifest som tagits från och som finns publicerat på Teologifestivalens webbsida. (den sidan verkar vara ur funktion just nu - hoppas att den återkommer)

Uppdaterad 17.27 Nu finns länk till sidan med manifestet att ladda ner>>

Kristen opinion: Manifest utan evangelium>>
Som kristen opinions läsare säkert anar, skulle det finnas god anledning att punkt för punkt gå igenom detta manifest. Det är främmande för i alla fall evangelisk-luthersk förståelse av vad kristen tro är. Och ett eskatologiskt perspektiv om "en ny himmel och en ny jord" (Upp 21:1) saknas helt. Men det riktigt allvarliga är - när författarna nu tar begreppet "bekännelsefråga" i sin mun - att man letar förgäves efter själva evangeliet i deras formuleringar. Det är bara lag och krav så långt man ser.
Det här rör sig på en nivå som jag som bara gått på bibelskola en termin inte riktigt klarar av att hänga med i. Men det jag tycker är mycket, mycket intressant är just att debatten uppstår. Att det finns ett teologiskt samtal och att det bara inte finns en sanning, ett rätt eller fel. Utan här handlar det om hur man tolkar evangeliet från sin synpunkt, med sina erfarenheter och sin utgångspunkt och stöter och nöter detta mot andra.

Teologifestivalen har ju också bloggat och gjorde så även under festivalen.
Läs mer här>>
Hitta också fler inlägg och länkar på facebooksidan.
Teologifestivalen på facebook>>

Jag försökte filma en del av de föredrag som var för hela mötet. Du kan hitta detta på POSKs bambuser sida här>>

Uppdaterad 2012 02 07
Från konstnärerna som gjort Isskulpturen som är på bilden har jag fått följande information:
Hej!
Har just läst ert inlägg om Teologifestivalen, Strömmar av teologi.
Där använder ni bilden av vår isskulptur.
Vi är fem konstnärer som ställer ut i och utanför Uppsala domkyrka.
Isskulpturen är ingången till utställningen.
I Domkyrkan har vi dukat upp två bord, ett med tretton platser, måltiden, ett med sju platser , de sju dödssynderna.
Utställningen fokuserar på rättvis fördelning av rent vatten och föda i världen.Brödet och fiskarna är titeln.
Deltagande konstnärer är Johan Fremling , som gjort isgloben.
Kajsa Haglund
Olof Hellström
Eva Ryn Johannissen
Michel Östlund

Utställningen invigdes med Teologifestivalen och pågår tom 26/2.
Bästa hälsningar
Kajsa Haglund

1 kommentar:

Mats Rimborg sa...

Teologifestivalen var en organisatorisk framgång, men jag delar Jonas Lindbergs och Christer Hugos bedömningar att den led av en ordentlig slagsida. Det var snarast en skapelseteologifestival, medan evangeliet om nytt liv i Jesus Kristus knappast berördes. Jag tvivlar också på att arrangörerna har ett genuint intresse av ett öppet samtal om olika frågor, till exempel har man inte publicerat en kommentar som jag skrev i mitten av förra veckan till ett av Anna Karin Hammars blogginlägg.