1 feb. 2012

Det är lite mycket nu…

Det har blivit ganska lite bloggande de sista dagarna. De beror på att jag har varit på en del olika kurser och konferenser. Förra torsdagen var jag på en heldag i Göteborg "Kan vi märkas i bruset?" En dag om hur Svenska kyrkan kan vara med och synas även på webben.

Den dagen började med en föreläsning från Göteborgs universitet och Lennart Weibull och Annika Bergström som visade på människors olika mediavanor. Och avslutades med ett panelsamtal där en av frågorna var "får man twittra under en gudstjänst?"
(en del av föreläsningarna kan du se på POSKs bambuserkanal>>)

Fredag-Lördag var jag med Göteborgs kyrkliga samfällighet på presidieöverläggningar. Vi pratade bland annat hur vi ska fördela våra gemensamma pengar mellan våra 30 församlingar och gemensamma verksamheter. Det är mycket som är osäkert. Till exempel hur vi kommer att vara organiserade efter kyrkomötets beslut om strukturen i Svenska kyrkan.

Och i måndags var jag på en heldag "Möteskulturdagen 2012" om "Det goda mötet". Hur man skapar goda möten, effektiva möten och bra möten.

Där var det också en diskussion om sociala medier. Är det till exempel OK att plocka fram telefonen och smsa eller facebooka under ett möte? Nej, tyckte de flesta (men jag undrar jag, om inte det var många som gör det ändå.) Det viktiga, tänker jag, är att man är överens allihopa som är på mötet vad som är OK eller inte att göra.

Men då kan vi återvända till panelfrågan förra torsdagen. Är det OK att twittra under en gudstjänst? Ja, säger en del. Det är ett sätt att koncentrera sig och att också dela med sig om sådant som man tycker är bra och man kan "evangelisera" med dessa twitter. Nej, säger andra, man ska vara närvarande "här och nu". Twittra kan man göra efteråt, i så fall. Det är störande för många.

Ja, som så mycket annat - det finns två sidor av saken.

Förutom alla dessa intressanta kurser och föredrag som jag varit på så har jag försökt förbereda det kommande styrelsemötet som POSKs riksstyrelse har på fredag i Uppsala. Sedan ska hela styrelsen vara med på Teologifestivalen och på söndagen har vi POSKs eftermiddag när vi samlar drygt 70 POSKare från hela landet för att prata POSK-frågor.

Så nu måste jag fortsätta med dessa förberedelser - så att det blir goda möten!

Jag lägger bara till en länk till en artikeln i tidningen Dagen, där våra POSK-kamrater i Gävle är upprörda över att kyrkonämnden tänker satsa 4 miljoner kronor på att renovera en orgel när man inte har råd att behålla sina diakoner.

Precis så här är det med våra duktiga förtroendevalda - de tar ansvar och ställer krav. De tänker och vill vara med och prioritera verksamheten till rätt saker.

Dagen: Renovering av kyrkorgel för fyra miljoner får kritik>>

Arbetet beräknas kosta cirka 4 miljoner och ska göras även om man inte får kyrkoantikvarisk ersättning. Det har retat upp Posk, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

- Det känns inte som ett bra sätt att använda de kyrkotillhörigas pengar. Vi tycker att man ska använda pengarna för att satsa på diakoni, säger Lena Mattsson som sitter i kyrkonämnden i Gävle.

Svenska kyrkan Gävle: Vad går kyrkoavgiften till>>

Gävle St Staffans församling>>

Inga kommentarer: