29 jan. 2012

Demokratikonferens

Svenska Kyrkans Unga beslutade förra året att de skulle genomföra en demokratikonferens för att just diskutera demokratin inom sin rörelse och i Svenska kyrkan. Den konferensen kommer att äga rum i Göteborg den 1-3 juni 2012. Så här skriver Johan Berkman på deras webbsida:

Hej!

Svenska Kyrkans Unga är en barn- och ungdomsorganisation som ständigt rör sig och vågar ta tag i alla slags frågor. Med bakgrund av detta är det med glädje vi inbjuder alla medlemmar till demokratikonferens den 1-3 juni i Göteborg. Konferensen grundar sig på det demokratiska beslut som togs i samband med Stora årsmötet 2011.

Uppdraget från Stora årsmötet går i korthet ut på att vi tillsammans behöver fundera på hur vi vill att Svenska Kyrkans Ungas årsmöten ska fungera framöver. Vi säger att vi är en demokratisk rörelse, men frågan är hur vi är en demokratisk rörelse på bästa sätt. Hur ska vi bestämma i vår organisation? Vad tycker du är det bästa för Svenska Kyrkans Unga?

Stora årsmötet var tydligt med att konferensen behöver fundera kring demokratin i Svenska kyrkan. Hur kan du som ung ha demokratiskt inflytande i Svenska kyrkan? Genom att också bjuda in representanter från Svenska kyrkan till konferensen hoppas vi på att få dela med oss av våra tankar och visa att vi är en viktig del i Svenska kyrkan!

På Demokratikonferensen ska deltagande medlemmar tillsammans ge förbundsstyrelsen riktlinjer för propositionsarbetet inför Stora årsmötet 2013, där ett förslag till förändrade årsmötesformer ska presenteras. Till Demokratikonferensen är alla medlemmar i Svenska Kyrkans Unga välkomna! Vid ett eventuellt röstningsförfarande under konferensen kommer det att gå till så att varje deltagande medlemmar att ha var sin röst.

Varför är det då viktigt att just du är där? Därför att dina tankar om demokrati och hur vi ska bestämma i Svenska Kyrkans Unga är oerhört betydelsefulla! Vi tillsammans är organisationen och alla tankar är viktiga i vårt gemensamma arbete för att utveckla och stärka demokratin i Svenska Kyrkans Unga.

Här kan du hitta det förberedande diskussionsmaterialet Tove & Demokrati. Kika gärna på det och tveka inte att höra av dig till ettenatfolk@svenskakyrkansunga.se. Smygstarta konferensen redan nu på facebook:Demokratikonferensen på facebook

Med allt detta sagt vill jag uppmana dig att boka in den 1-3 juni för ett möte som kommer ha stor betydelse för oss i Svenska Kyrkans Unga och för ungas röst i Sveriges största folkrörelse Svenska kyrkan.
Väl mött i Göteborg!

Johan Berkman
Förbundsordförande
Svenska Kyrkans Unga

INFORMATION OM KONFERENSEN:
När? Den 1-3 juni i Folkets hus, Göteborg
Incheckningen är öppen kl 13.00 – 17.00 fredagen den 1 juni
Konferensen avslutas kl 15.00 söndagen den 3 juni
Anmäl dig på Medlemssidorna från och med den 1 februari. Sista anmälningsdag är den 30 april. Deltagaravgiften är 600 kronor/person, i priset ingår golvlogi och mat. Önskar du annat boende bekostar du det själv.

Resebidrag kan utgå för resor som överstiger 500 kronor/person, men dock med max 500 kronor/person. Distriktet gör en samlad ansökan som ska skickas till förbundskansliet senast en månad efter arrangemanget.

Det jag tycker är viktigt är hur vi som POSK kan bidra till den diskussion och stödja och stärka ungdomarna som vill vara med och ta ansvar i Svenska kyrkan. Många är vi som genom Svenska kyrkans ungdomsrörelser och ungdomsarbete har funnit oss en plats och uppgift i kyrkan. Hur kan vi vara ett stöd för de som är ungdomar i dag och i framtiden?

Åker era ungdomar i er församling på det här?

Inga kommentarer: