11 jan. 2012

Vad är en församling?


Dag Sandahl (Frimodig kyrka) skriver på sin blogg BloggarDag: Församling>> och funderar över församlingsbegreppet och gudstjänst.
Det blir inte en gudstjänstfirande församling som hämtar sin församlingsidentiutet ur gudstjänsten om 1. deltagarna bara kommer sporadiskt eller 2. gudstjänst kan firas var tredje vecka. En gudstjänstfirande församling har sin glädje i människor som kommer söndag efter söndag och kan då vara lycklig över dem som kommer sporadiskt och känna sitt ansvar för dem. Men hur många är de söndagliga gudstjänstfirarna, alltså de man vet kommer om inte militärtjänstgöring eller malaria förhindrar? I församlingen? I Svenska kyrkan? Talar vi om 10-, 12- eller 15000 människor i hela landet? Vi talar inte om alla anställda samt 15000 därtill. Men vi talar kanske inte heller om 10 personer i varje församling. Antalet församlingar var förra året 1461. Fundera själva. Svenska kyrkan har 6.5 miljoner medlemmar.
Sandahl sätter fingret på något viktigt - nämligen vikten av hur nödvändigt det faktiskt är för oss att regelbundet gå till gudstjänst. Och att detta påverkar hela Svenska kyrkan.

Jag vet med mig själv att jag mår bra när jag går i kyrkan regelbundet. För mig är regelbundet minst en gång i veckan. Om jag inte skulle gå så haltar livet. För andra är regelbundet att gå i gudstjänst flera gånger i veckan och kanske också fira mässa flera gånger i veckan. Och för ytterligare andra så är behovet av gudstjänst mindre.

Och då funderar jag på Sandahls synpunkter… Vad är rätt och vad är fel? Vem sätter upp reglerna för när min gudstjänstkvot är uppfylld så att även Sandahl är nöjd? Är jag mer kristen? Är jag en bättre kristen? Och vem bedömer det? Är det just varje söndag som är det viktiga?

Alla vi som har gått i konfirmandundervisning (eller själva varit ledare) kommer också ihåg de fyra B:na. Brödsbrytelsen, Brödragemenskapen, Bibeln och Bönen. De fyra B:na vi behöver för att stå stadigt.

Så därför håller jag helt med Sandahl att det är viktigt med den regelbundna gudstjänsten. Rytmen av gudstjänst, andhämtning, arbete och vila finns i våra kroppar. Men… är det just en gång i veckan som är det optimala? Är det just söndagsgudstjänsten som är det viktiga?

Ur POSKs handlingsprogram:
I hela landet måste det finnas rimliga möjligheter att delta i kyrkans gudstjänstliv och verksamhet.
(…)
Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. Att bygga levande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse till alla som tillhör kyrkan. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras. Det är angeläget med ett brett utbud av gudstjänstformer för olika åldrar och livssituationer. För en kristen kyrka är tron på Jesus Kristus som vår frälsare grundläggande. Detta måste tydligt framträda så att inte evangeliet går förlorat och ersätts av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

Inga kommentarer: